Haber Ara Arşiv  
BAŞKANIMIZ ECZ. SEFA KARAARSLAN'IN 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ B...
Başkanın tüm yazıları
 
 
UMAY
MERKEZ / AYDIN


YENI
MERKEZ / AYDIN


METİN
MERKEZ / AYDIN


NILGUN
MERKEZ / AYDIN


EFES
KUŞADASI / AYDIN


YAMANLAR
KUŞADASI / AYDIN


CAN
NAZİLLİ / AYDIN


BAŞAK
NAZİLLİ / AYDIN


GÜNAL
SÖKE / AYDIN


UNLU
DİDİM / AYDIN


UGUR
ACARLAR / AYDIN


ONUR
AKBÜK / AYDIN


YAVAS
AKÇAOVA/ÇİNE / AYDIN


ŞİFA
ATÇA / AYDIN


GUMUS
BAĞARASI / AYDIN


GUZELBOZDOGAN
BOZDOĞAN / AYDIN


CATALKAYA
BUHARKENT / AYDIN


CETIN
ÇİNE / AYDIN


AKIN
DAVUTLAR / AYDIN


SIFA
GERMENCİK / AYDIN


BİLGE KAĞAN
GÜZELÇAMLI / AYDIN


NESRİN
İNCİRLİOVA / AYDIN


PINAR
KARACASU / AYDIN


SAGLIK
KOÇARLI / AYDIN


ZEYTIN
KARPUZLU / AYDIN


KAYA
KÖŞK / AYDIN


EMEL
KUYUCAK / AYDIN


KORKMAZ
ORTAKLAR / AYDIN


GURSES
PAMUKÖREN/KUYUCAK / AYDIN


MADEN
SULTANHİSAR / AYDIN


GÜZİN
UMURLU / AYDIN


BASAK
YENİPAZAR / AYDIN


OZDEN
ALTINKUM / AYDIN


 
 
 
Eczacı Dergisi
 
Facebook Sayfamız
 
 
 
 
 
 
 
  Kullanıcı Adı    
  Şifre
   
  Güvenlik Kodu    
  CAPTCHA image  

Daha büyük görüntülemek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
29/04/2006 SSK TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( BÖLÜM I)  (2006-01-01)

29/04/2006   SSK TEDAVİ YARDIMINA                    İLİŞKİN   UYGULAMA   TEBLİĞİ

         

İZMİR Sağlık İşleri Müdürlüğü Eczacıları ile yaptığımız toplantıya göre yeni uygulamaya giren tebliğin değerlendirilmesi neticesinde yürürlüğe girecek yeni uygulamalar:

 

1)      Tüm reçetelerde mutlaka teşhis yazılmış olmalıdır. Teşhis hiç yazılmamış reçeteler verilmeyecektir. Okunaksız teşhisler konusunda reçetedeki major ilacın veya ilaçların endikasyonunda uygun teşhis kabul edilecektir.Bu konu sadece tamamen anlaşılamayan okunamayan teşhisler için geçerlidir. ÜSYE tıbbi literatürde kabul görmediğinden hiçbir reçetede teşhis olarak kabul edilmeyecektir.(Sadece antibiyotik için değil tüm reçetelerde)

 

2)      Reçetede reçeteyi yazan hekimin kaşesi, imzası (kaşede kurumun adı,hekimin uzmanlık dalı yada yan dal uzmanlığı ve diploma no) mutlaka bulunacaktır. Üniversite Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar , eğitim aldıkları kendi branş uzmanının yazması gereken ilaçlar ile Tebliğ’de uzman hekimlerce yazılabilecek tüm ilaçları yazabileceklerdir. Yan dal ihtisaslı hekimler de kendi alt ana uzmanlık alanında yazabildiği tüm ilaçları da yazabilir. Tüm ana branşlar ve bunların yan dallarını belirten liste ekte yayınlancaktır. (Örn Gastrenteroloji uzmanı önce dahiliyeci olup sonradan yan dal eğitimi olarak gastrenteroloji uzmanlığını almıştır. Gastroenterolog bir dahiliyecinin yazabildiği tüm ilaçları reçetelendirebilir, fakat dahiliyeci gastroentoroloğun özellikle yazabileceği bir ilacı (tebliğ hükümlerince) yazamaz. İlgili Uzmanın reçetelemesi gereken ilaçlar için hekimin mutlaka uzmanlığı kaşesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

3)      Sağlık Kurulu Raporlarının aslına sadık kalmak şartı ile sadece tebliğ hükümlerine göre bir eksikliği olan raporlar (sadece doz ve ilaç yazılım kurallarına ait tıbbi bilgiler) raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen ilgili dal uzmanı tarafından kaşeli ve imzalı düzeltmesi ve bunun başhekimlik tarafından onaylanması koşulu ile raporun süresinin sonuna kadar geçerlidir, raporlarda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerlidir. Rapora sonradan yapılacak ilavelerin daktilo yada elle yapılması da kabul edilecektir, ancak yukarıda belirtilmiş şekilde onaylı olmak koşuluyla.

Ancak 15/05/2006 tarihinden önce çıkmış raporlarda bu düzeltmenin sadece bir defaya mahsus olmak üzere kabul edildiği, ayrıca düzeltmenin yanında mutlaka düzeltmenin yapıldığı tarih belirtilerek ve onaylatılarak geçerli olabilecektir. 15/05/2006 tarihinden sonra çıkmış hiçbir raporda bu tür eksiklilerin düzeltmesi (yeni tebliğ için düzenlemeler) için bu işlem uygulanmayacağı belirtilmiştir. Yani 15/05/2006 tarihinden sonra çıkmış ve herhangi bir eksikliği olan raporlar kabul edilmeyecektir. Rapor yeniden çıkartılacaktır.

Raporlarda ilaç bilgisi ve doz konusunda yapılabilecek düzeltmeler kapsamında rapora yeni bir etken madde yada ilaç adı ilavesi veya teşhis ilavesi kabul edilemez.

Devir öncesi döneme ait (18/02/2005 öncesi) eski SSK Hastanelerinden çıkmış raporlarda yapılacak düzeltmeler için herhangi bir sınırlama yoktur.

 

4)      Raporlarda ilaçlar için yazılmış dozlar maximum doz olarak kabul edilir, Bu dozun altında dozda ilaç yazılabilir fakat bu dozun üzerinde ilaç dozu reçeteye yazılamaz.

 

5)      Raporlarda yazılmış ilaç açıklamalarında esas doğru olan etken madde adı ile belirtilmiş olmasıdır, ticari ismi ile yazılmış ilaçlar da kabul edilecektir.

Hipertansiyon, Diyabet gibi esasında ilaç kullanım şeması yazılması tebliğ’de belirtilmemiş ilaçlarda uzman hekim hastanın belirli bir ilacın kullanılması için ismini raporun altına belirtmişse bu ilaca sadık kalınarak ilaç yazılması gerekmektedir. Yani ilaç değiştirilmemelidir.

 

6)      Yeni tebliğ uygulamalarında yeni bir uygulama olarak; ilaç kullanımı  ve hasta  katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporlar, ilgili tek uzman hekim tarafından başhekimlik mühürü onayı ile kabul edilebilecektir. (20/7/1)

Fakat tebliğde Sağlık Kurulu Raporu şartı ile yazılması gereken ilaçlar için yine üçlü heyet raporları kullanılacaktır.

   

 7)   Önceden Sağlık Kurulu Raporlarını eczacıların “aslı gibidir”                        yazarak onaylamasına izin   veriliyordu, fakat 15/05/2005 tarihinden geçerli olarak sadece reçeteyi yazıp onaylayan Sağlık Kuruluşu onaylayacaktır. Hastanelerde rapor onayı hastane mühürü ile başhekimlik onayı, Sağlık Ocaklarında ise reçeteyi yazan doktor imzası üzerine Sağlık Ocağı Mühürü ile onay kabul edilecektir.

           

8)      Eşdeğer İlaç uygulamasında %22 fiyat marjının üzerinde olup fark çıkaran ilaçlar reçetelerde verildiğinde yeni protokol hükümleri gereğince (5.madde) :

     

Kuruma kabil-i rücu olmamak şartıyla

Kurumca verilen eşdeğer ilaç yerine

reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile

fiyat farkı ödeyerek aldım.

 

Bu metini içeren kaşe reçetenin arkasına basılarak fark ödeyen hastaya       imzalattırılacaktır. Kaşeler Eczacı Odasınca yaptırılıyor, hazırlanınca web sayfasında duyurulacaktır, kaşeler temin edilene dek, bu arada hastalara bu ifade için reçete arkalarına ayrıca imzalarını almanız tavsiye olunur.

9)    Reçetede yazılı ilaçlar, reçete sahibine verildiğinde reçete arkasına basılacak ve bilgileri doldurulacak bir diğer kaşe ise:

         ..........kalem,.........kutu ilacı aldım.

         Bu kaşe de reçete arkasına basılarak, bilgileri doldurulacak ve hastaya imza ettirilecektir.

          10)      Reçetede ilaçları alan hastanın kendisi ise : Reçete arkasına kaç    kalem ilaç aldığı “…….kalem, …….kutu ilacı aldım” ifadesini içeren kaşe basılarak, bilgileri doldurulup hastaya imzalatılır. Ayrıca telefonu ve/veya açık adresi ve bizzat kendi el yazısı ile adı soyadı yazdırılarak imzalattırılır. Okuma yazma bilmeyenlerin yerine eczane personelince yazılır ve imza atamıyor ise parmak izi bastırılır.

Reçetede yazılı ilaçları hastanın bir yakını teslim alıyorsa ise: Reçete arkasına kaç kalem ilaç alındığı “….…kalem, ……..kutu ilacı aldım” ifadesini içeren kaşe basılarak, bilgileri doldurulup hastaya imzalatılır. Ayrıca telefonu ve/veya açık adresi  ve T.C. kimlik numarası veya ilacı alan kişinin T.C kimlik numarası bilinmiyor ise  kimlik bilgileri ( adı,  soyadı , kimlik no ) belirtilerek imza ettirilir.

    11)   Reçete arkasına hasta sahibine ait attırılacak tüm imzaların ilgili şahıslara ait olması özellikle dikkat edilmelidir, bu konuda çok ciddi denetimlerle aksi anlaşıldığında sözleşme fesih maddesine girdiği önemle hatırlatılır.

12)      Reçetede yazılı ilacın Talimat eki bedeli ödenecek ilaçlar listesinde

 (Ek-2 D) Eşdeğer     sütununda yer almaması durumunda yerine ucuz eşdeğerlisinin verilebilmesi için reçeteye Mesul Müdür tarafından

 “.........ilacı yerine......... ilacı veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum” ibaresi yer alan kaşenin basılarak doldurulması , isim ve unvan kaşesi basılıp imzalanması gerekmektedir. Bu durumda eşdeğer olarak verilecek ilaç reçetede yazan ilacın daha pahalısı olamaz, pahalısının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödeme yapılır ve Protokolün ilgili maddesi uygulanır. Protokolün ilgili maddesi uygulanır demek sözleşme feshi demektir, azami dikkat edilmesi önemle hatırlatılır.

    

 

Kolesterol İlaçları Kullanım İlkeleri:

 

            Eski Kolesterol Raporlu Hastalar:

Eski Kolesterol Raporlu hastalara rapor tarihine uyumlu son 6 ay içindeki kan tahlili belgesine istinaden raporda imzası bulunan hekimlerden birinin bu değerleri rapora sonradan ilave etmesi kabul edilmektedir. Onaylı Tahlil belgesi fotokopisi de eklenecektir. Diabetes Mellitus, Akut Koroner Sendrom ve  Miyokard İnfaktüsü geçirmiş hastaların haricindeki hastaların LDL değerinin 100’ün altına düşmesi halinde idame doza geçilir yada doz azaltılarak kesilir.

Eski Kolesterol Raporlarının bazılarında ilacın adı, dozu ve kullanım şeması kayıtlı değildir. Bu tip raporlara da bir defaya mahsus olmak üzere eksikliklerinin giderilmesi ve ilaç ismi ve dozu yazılması kabul edilmektedir. Raporlara ayrıca tahlil belgelerindeki değerler işlenecek, raporu çıkaran doktorlardan birinin kaşe imzası ile onaylamış olduğu bu değişiklikler ayrıca başhekimlik onayı yaptırılacaktır. Onay tarihi yanında belirtilmiş olacak ve ancak bu tarihten sonra süresi boyunca geçerli olacaktır. Onaylı Tahlil belgesi fotokopisi de her reçete ile birlikte rapor ekinde teslim edilecektir. Bu şekilde yeniden düzeltilen raporlar süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Piyasada en yüksek doz  Statin 80mg.dır. Raporda tedaviye göre yüksek doz yazılırsa idame doza geçildiğinde dozaj düşürülebilir, fakat düşük dozaj yazılmışsa ve idame doza geçilecekse ilaç kesilecektir.

15/05/2006 tarihinden sonra çıkacak Raporlar:

Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Nöroloji ile Aile Hekimi Uzman hekimlerinden herhangi birinin çıkaracağı tek kişilik , başhekim onaylı raporlar geçerlidir. Onaylı Kan Tahlili belgesi de ekte ilave edilecektir.

Bu raporlarda hastanın Statin dışındaki ilaçlar için trigliserit ölçümleri, Statinler için ise LDL değerlerinin de kaydedilmesi gerekmektedir. İlaç kullanımı için uygun değerlere sahip hastalarda raporlar 2 yıl geçerlidir.

Statin dışındaki ilaçlar yani lipid düşürücüler (Lopid, Lipantyl, Lipofen SR gibi)için trigliserit düzeyi normal hastalarda 300’ün üzerinde, Diabetes Mellitüs Hastalarında ise 150’nin üzerinde olduğu vakalarda verilebilecektir.

Statin Gruplarında ise LDL değerinin 160’ın üzerinde, Diabetes Mellütüs Hastalarında, Akut Koroner Sendrom, Geçirilmiş Miyokard Infaktüslü hastalarda 130’un üzerinde sadece (1X1) dozda verilebilecektir.

Statin gruplarında piyasadaki formlardan 40mg.lık raporda kayıtlı ise 1X1 olarak yani günlük maximal doz 40mg. olarak reçetede yazılabilecektir. Hekim isterse 2X1  20mg. lık ilacı da reçeteleyebilir, veya 1X1 20 mg.lık form yazabilir. Ancak rapordaki dozajdan büyük dozaj yazılamaz. Örneğin 80 mg. form yazılamaz.

Ayrıca eğer yeni yapılan tahlilinde hastanın HDL değeri 100’ün altına düşmüş ise ( Diabetes Mellütüs , Akut Koroner Sendrom, Geçirilmiş Miyokard Infaktüslü hastalar hariç) raporda yazılı ilacın dozu düşürlecektir. Eğer zaten düşük yani 10mg.lık form kayıtlı ise hasta ilacı alamayacaktır. 20mg.lık doz kayıtlı ise idame doz olarak günlük 10mg.lık dozda ilaç yazılabilecektir.

    

 

   Tüm Raporlarda başlangıçta yazılmış olan kolesterol ilacının dozajı maximum kabul edilir, gereğinde doz düşürülerek reçetelendirilebilir ama doz yükseltilemez.

 

Raporsuz Kullanım:

            Her altı ayda bir yapılan tetkik sonuçlarını gösteren onaylı laboratuvar belgesindeki uygun kriterlere göre  tüm hekimlerce reçete edilebilir. Her reçeteye bu laboratuvar belgesinden bir fotokopi eklenmesi şarttır. LDL düzeyinin 100’ün altına düşmesi halinde (Diabetes Mellütüs Hastalarında, Akut Koroner Sendrom, Geçirilmiş Miyokard Infaktüslü Hastalar hariç) idame doza geçilir veya doz azaltılarak kesilir.

 

      18/05/2006 perşembe günü ve 23/05/2006 Salı günü SSK Yetkilileri ile yeniden    toplantılar  yapılacak olup, gelişmeler değerlendirilecek ve elde edilecek tüm bilgiler ivedilikler üyelerimize duyurulacaktır.

  Görüşmeler neticesi alınan spesifik ilaç bilgisi düzeyindekiler hazırlanmaktadır, tekrar yayınlanacaktır. Bu arada provizyon sistemindeki uyarılara çok dikkat edilmesi ve talimat metninin incelenmesi tavsiye olunur.

Talimat metni web sayfamız "Faydalı Linkler" (sol alt kısımda) bölümünde 29/04/2006 YENİ TALİMAT  olarak belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber okuma sayısı: 19401
Bookmark and Share