Haber Ara Arşiv  
BAŞKANIMIZ ECZ. SEFA KARAARSLAN'IN 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ B...
Başkanın tüm yazıları
 
 
UMAY
MERKEZ / AYDIN


YENI
MERKEZ / AYDIN


METİN
MERKEZ / AYDIN


NILGUN
MERKEZ / AYDIN


EFES
KUŞADASI / AYDIN


YAMANLAR
KUŞADASI / AYDIN


CAN
NAZİLLİ / AYDIN


BAŞAK
NAZİLLİ / AYDIN


GÜNAL
SÖKE / AYDIN


UNLU
DİDİM / AYDIN


UGUR
ACARLAR / AYDIN


ONUR
AKBÜK / AYDIN


YAVAS
AKÇAOVA/ÇİNE / AYDIN


ŞİFA
ATÇA / AYDIN


GUMUS
BAĞARASI / AYDIN


GUZELBOZDOGAN
BOZDOĞAN / AYDIN


CATALKAYA
BUHARKENT / AYDIN


CETIN
ÇİNE / AYDIN


AKIN
DAVUTLAR / AYDIN


SIFA
GERMENCİK / AYDIN


BİLGE KAĞAN
GÜZELÇAMLI / AYDIN


NESRİN
İNCİRLİOVA / AYDIN


PINAR
KARACASU / AYDIN


SAGLIK
KOÇARLI / AYDIN


ZEYTIN
KARPUZLU / AYDIN


KAYA
KÖŞK / AYDIN


EMEL
KUYUCAK / AYDIN


KORKMAZ
ORTAKLAR / AYDIN


GURSES
PAMUKÖREN/KUYUCAK / AYDIN


MADEN
SULTANHİSAR / AYDIN


GÜZİN
UMURLU / AYDIN


BASAK
YENİPAZAR / AYDIN


OZDEN
ALTINKUM / AYDIN


 
 
 
Eczacı Dergisi
 
Facebook Sayfamız
 
 
 
 
 
 
 
  Kullanıcı Adı    
  Şifre
   
  Güvenlik Kodu    
  CAPTCHA image  

Daha büyük görüntülemek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
ÇOK ÖNEMLİ ! TÜM ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE!  (2006-01-01)

         15.12.2005 Tarih 26024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005 Mali Yılı BUT (Sıra No:18) Tedavi Yardımı Tebliğine göre TEK TİP PROTOKOL UYGULAMASINA 20.12.2005 Salı  (yarın) itibarıyla geçilecektir. Talimata ek dosya da ulaşabilirsiniz.

 

 

            ÖNEMLİ: SSK KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİNİN FATURALANDIRILMASI:

SSK Provizyon sisteminin ilk sayfasındaki yazısı gereğince 20.12.2005 tarihine kadar olan kan ürünü reçetelerinin faturası kesilecektir. Reçetelerde herhangi bir eksikliği olup provizyon sistemine girilmiş olan reçeteler silinerek eksikliği giderildikten sonra 20.12.2005 tarihinde yeni sisteme giriş yapılacaktır.

            Otomasyona girmeyen kurum reçetelerinde de yeni talimat 20.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olacağından ayrıca dikkat edilmelidir.

 

            Tüm ilgili eczacılarımıza duyurulur.

Bütçe Uygulama Talimatı ( Tamamı )

       *BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Tek Tip Protokol

TÜM KURUMLAR için geçerlidir!

 (Emekli, Bağkur,SSK,Yeşil Kart,Konsolide Bütçe,Defterdarlık,vb..)

 

  

 12. Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlkeleri

Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar, uzman hekimlerin yazması gereken ilaçları da yazabilir.

Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri kurum provizyon sistemlerine aynen yansıtılacaktır.

 

12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı

                Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır.

Antibiyotiklerin on gün süreyle kullanımı gerekiyorsa, reçetede kutu adedinin yanına yazıyla, konulan teşhis ve “On günlük” ifadesi yazılacaktır.

               a) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (EK–2) listesinde yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporuyla tevsik edilen ilaçlarda (hasta katılım payı maaşlardan kesilmek kaydıyla),

                b) Menopoz ve disfonksiyonel uterin kanamalarda rapor aranmaksızın,

en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.

a) Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),(roacuttene,neotigason)

b) Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelerde,

en fazla bir aylık dozda yazılabilecektir.

Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilecektir.

Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.

 

12.2. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar

b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim tarafından reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesi reçeteye yazılacaktır.

c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili hekim tarafından yazılıp imzalanacaktır.

Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir.

Onkoloji ilaçları en fazla 6 kürlük dozda getirtilebilecektir.

 

 12.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar

Bu sağlık kurulu raporu,  hastanın adı,  teşhis (kısaltma yapılmadan), etken madde adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez. Bu talimatta yapılan güncelleştirmeler ile kullanım kuralları değişen ilaçlar için daha önce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden 6 ay süreyle bundan önceki reçete yazılım kuralları geçerlidir.

                 

12.6. İntravenöz İlaç Tedavisi

                a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif endokardit vb. hastalıklarda ve/veya,

                b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanılan antibiyotikler gibi ürün ve ilaçların kullanımı,gereken hallerde hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi uygulanabilir.               

12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler

 

12.7.1. Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri

                           

f) Leflunomid Kullanım İlkeleri;(Arava)

Diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçlara kontrendikasyonu olduğu belgelenmiş romatoid artritli hastalarda iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman hekimler tarafından düzenlenir. Raporda tedavinin ne kadar süre devam edeceği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi belirtilecek, rapor ekinde ayrıntılı tedavi şemasına yer verilecektir.

 

12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri

a)Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar (Laroxyl,Anafranil,Tofranil,İnsidon,İnsomin,Triptilin,Stablon,)tüm hekimlerce yazılabilir.

Yeni nesil (SSRI, SNRI, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar(Maptoril,Ludiomil,Desyrel,Aurorix,Cipram,Cipralex,Citol,Depreks,Efexor,Eslopram,Faverin,Fulsac,Lustral,Prozac,Paxil,Seralin,Selektra,Serdep,Zedprex,vb..) psikiyatri (erişkin ve çocuk),  nöroloji (erişkin ve çocuk), geriatri yan dal veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Yatan hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.

Ayaktan tedavide, en az bir psikiyatri veya nöroloji uzman hekiminin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilecektir.

b) Yeni nesil (Atipik) antipsikotiklerin (Klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon(Leponex,Risperdal,Seroquel,,Solian,Zyprexa,Zeldox)) oral formları psikiyatri (Erişkin ve çocuk) veya nöroloji (Erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince, paranteral formları ise yalnızca psikiyatri(Erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince yazılır.

Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler, en az bir psikiyatri (Erişkin ve çocuk) veya nöroloji (Erişkin ve çocuk) uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer hekimlerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.

Acil hallerde paranteral formları tek doz olarak diğer hekimlerce klinik şartlarda kullanılabilir.

Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce yazılacaktır.

c) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. Bu süre bir yılı aşamayacaktır.

 

12.7.4. Botulismus Antitoksini(Botox)

b) Botulismus hastalığının tedavisinde botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.

Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiğinde hasta adına sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.

                Botulismus antitoksini uzman hekimlerce reçete edilecektir.

 

 

12.7.7. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri(Clexan,Fraxiparine,Froxadi,..)

Bu ilaçlar rapor aranmaksızın uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

 

12.7.8. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri

Malnütrisyon tanımı açısından;

-Son 3 ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı veya

-Kan albümin seviyesi 2.5 gram/desilitrenin altında olanlar kabul edilecektir.

 

12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin ve Sevelamer Kullanım İlkeleri

           (Eprex,Neorocormon,Aranesp,Renagel)

a) Kronik Böbrek Yetmezliği;TSAT ≥ %20 ve/ veya ferritin  ≥ 100 µg /L olduğunda hemoglobin değeri 10 (on) gr/dl altında ise eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin tedavisine başlanabilir. Bu değerlere 2 ayda bir bakılacak ve sonuç belgesi reçeteye eklenecektir.(devamına bakınız!)

Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile nefroloji uzmanı, diyaliz sertifikalı uzman veya diyaliz sertifikalı hekimlerce yazılabilir.

b) kronik böbrek yetmezliğinin dışında kullanımı;

Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: Doğum ağırlığı 1500 gr.’ın altında veya 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/ kg / hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

Bir defada en fazla iki aylık ilaç verilebilecektir. Sağlık kurulu raporlarında ilacın adı, kullanım dozu ve süresi belirtilecektir

                c) Sevelamer (Renagel)ile tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların 3 ay süreyle kullanılmış olması gerekmektedir. Bu süre sonunda kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan son dönem böbrek yetmezlikli hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı dahiliye uzman hekimlerinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile nefroloji veya diyaliz sertifikalı dahiliye uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

 

12.7.11.Glokomİlaçları(Alphagan,Mydfirin,Timoptic,Xalatan,Cosopt,Trusopt,Betoptic..)

                Glokom ilaçları ile tedaviye göz hastalıkları uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesini belirten bir sağlık kurulu raporu mevcut ise, rapor süresince diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

 

12.7.15. Klopidogrel Kullanım İlkeleri(Plavix,Pingel,Karum)

                a) Koroner ve/ veya periferik artere stent uygulanan hastalarda stent uygulama tarihinden itibaren 3 (ilaç kaplı stend uygulanmış ise 6 ) ayı geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus olmak üzere;

                - akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 3 ayı geçmemek üzere,

                Kardiyoloji, iç hastalıkları veya kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.

                b) Gastrointestinel intolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asitilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun veya diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde; Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı, veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı olanlarda (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ve kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın, belirtilen hekimlerden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Ayrıca yüksek riskli hastalarda, girişimsel radyolojik veya nöroradyolojik işlemlerde yerleştirilen veya yerleştirilecek olan, intrakranyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) konulan hastalarda tedavi veya premedikasyon amacıyla, radyoloji uzmanları tarafından da rapor aranmaksızın yazılabilir. Raporlarda doz miktarı ve 1 (bir) yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilecektir.

                c) Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzmanlar tarafından yazılabilir.

 

 

12.7.17.Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri(Actonel,Evista,Fosamax,Miacalcic,Calcitonina,Protelos,One Alpha,Osteomax,Rocatrol,Salmocalcin.. )

Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların kullanımında (calsitonin, raloksifen, stronsiyum ranelat v.b.) raporda tedavi süresi belirtilecek, omurgadan ve femurdan yapılan tetkikler, kemik mineral içeriği (gr) ile kemik mineral yoğunluğu değerini (gr/cm2)cinsinden ve bu değerlere göre geliştirilmiş T skoru rapora işlenecektir.

                1. Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

                2.Osteoporoz,Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

                3. Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen “T” değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

                kullanılacaktır.

4. Bu grup ilaçlar

 

Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir. Rapor süresi 1 yıldır. Rapor süresi bitiminde KMY Ölçümü tekrarlanacaktır. Reçete ekinde raporun ve KMY ölçümünün bir örneği bulunacaktır.

Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde de uygulanır.

 

12.7.18. Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri

(Xenical,Reductil)

                Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekiminin de bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.

                - Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.

                - Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) >30 kg/m2 olmalıdır.

                - Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.

                İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.

               

12.7.19. Triptanların Kullanım İlkeleri(İmigran,Relpax,Zomig,Naramig)

Migrende kullanılan sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan, naratriptanın oral formları uzman tabipçe reçete edilir. Sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

Bu grup ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir (ayda en fazla 6 doz (tablet, sprey veya kartuş) yazılabilir). Aynı ilacın farklı farmasötik formları aynı anda yazılamaz.

 

12.7.21. Gingo Biloba İhtiva Eden İlaçların Kullanım İlkeleri (Tebokan,Bilokan,Gingobil,Seremaks..)<

Haber okuma sayısı: 19753
Bookmark and Share