Haber Ara Arşiv  
BAŞKANIMIZ ECZ.SEFA KARAARSLAN'IN TEB 41. OLAĞAN BÜYÜK KONGR...
Başkanın tüm yazıları
Eski Nazilli/Ege Ecz.-Ecz.Aysel ÖREROĞLU'nun annesi vefat etmiştir. Cenazesi 21 Mart 2018 Çarşamba (bugün) ikindi namazına müteakip Nazilli Koca Camiinden kaldırılacaktır.  Merhumeye Allah'tan rahmet , tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. AYDIN ECZACI...

Nazilli  /Merkez Derman  Eczanesi - Ecz. Mustafa Refik DİKİCİ 'nın kayınpederi  Nevzat Fidan vefat etmiştir. Cenazesi 21 Mart 2018 Çarşamba (Bugün) günü öğle namazına müteakip Sümer  Camiinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet , tüm yak...

Aydın/Merkez Dolunay Eczanesi - Ecz. Şebnem ÖZKUL PAŞA'nın annesi Sadiye ÖZKUL vefat etmiştir. Cenazesi 16 Mart 2018 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip İstanbul Şişli Camiinden kaldırılacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet , tüm yakınlarına başsağlığı dile...

 
 
ISTANBUL
MERKEZ / AYDIN


YAĞMUR
MERKEZ / AYDIN


SAGLIK
MERKEZ / AYDIN


MENDERES
MERKEZ / AYDIN


ULUSOY
KUŞADASI / AYDIN


CANKIR
NAZİLLİ / AYDIN


BASKAN
NAZİLLİ / AYDIN


YENİKENT
SÖKE / AYDIN


ERAY
DİDİM / AYDIN


ACARLAR
ACARLAR / AYDIN


AKBUK
AKBÜK / AYDIN


YAVAS
AKÇAOVA/ÇİNE / AYDIN


ATCA
ATÇA / AYDIN


GUMUS
BAĞARASI / AYDIN


HALK
BOZDOĞAN / AYDIN


HAKAN
BUHARKENT / AYDIN


ELIT
ÇİNE / AYDIN


AKIN
DAVUTLAR / AYDIN


SIFA
GERMENCİK / AYDIN


BİLGE KAĞAN
GÜZELÇAMLI / AYDIN


NESRİN
İNCİRLİOVA / AYDIN


BEBECI
KARACASU / AYDIN


SAGLIK
KOÇARLI / AYDIN


ZEYTIN
KARPUZLU / AYDIN


ELIF
KÖŞK / AYDIN


PAMUK
KUYUCAK / AYDIN


ONDES
ORTAKLAR / AYDIN


GURSES
PAMUKÖREN/KUYUCAK / AYDIN


MADEN
SULTANHİSAR / AYDIN


YAMAN
UMURLU / AYDIN


YENIPAZAR
YENİPAZAR / AYDIN


YASEMIN
ALTINKUM / AYDIN


 
 
 
Eczacı Dergisi
 
Facebook Sayfamız
 
 
 
 
 
 
 
  Kullanıcı Adı    
  Şifre
   
  Güvenlik Kodu    
  CAPTCHA image  

Daha büyük görüntülemek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün REÇETE KONTROL SİSTEMİ hakkında duyurusu ....  (2006-01-01)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

REÇETE KONTROL SİSTEMİ
2006/2
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığının 21/03/2005 tarih ve 5447 sayılı Genel Yazısı ile ilaç giderlerinin kontrolünde Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sisteminin kullanılmasına karar verilmiş, 15/04/2005 tarihinde Ankara ilinde başlatılan pilot uygulamadan alınan başarılı sonuçlar üzerine, 16/11/2005 tarihli say2000i duyurusu ile bütün Muhasebe Müdürlüklerinin 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren uygulama kapsamına alınacağı bildirilmişti. Ancak, hak sahipliği bilgilerinin zamanında güncellenememesi nedeniyle ilaç tedarikinde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla uygulama 02/01/2006 tarihine ertelenmişti.
Öte yandan, 2006/ 4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile say2000i kapsamındaki tahakkuk dairelerinin maaş tahakkuk sisteminde değişiklik yapılmış, 2006 Haziran ayından itibaren maaşların say2000i sisteminde hesaplanarak ödenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek uygulamaya göre ilaç katılım payları, Reçete Kontrol Sisteminden otomatik olarak, maaş hesabına dahil edilecek, say2000i sisteminde ilaç katılım paylarına ait manuel veri girişi engellenecektir.
Maaş ve hak sahipliği bilgilerinin güncellenmesi için yeterli olabilecek süre göz önüne alınarak uygulamanın; Türkiye genelindeki bütün Muhasebe Müdürlüklerinde, tüm daire ve kurumları kapsayacak şekilde (Silahlı Kuvvetler Personeli hariç) 01/03/2006, diğer saymanlıklarda ise, 01/04/2006 tarihinde başlatılmasına karar verilmiştir. Uygulama aşağıda belirtilen süreç dahilinde yürürlüğe konulacaktır:
1- Eczaneler, 2006 Şubat ayına ait reçetelere ilişkin faturaları 6 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, takip eden ayın ilk iki iş günü içerisinde ilgili tahakkuk dairesine teslim edeceklerdir.
2- Ödeme yönünden Muhasebe Müdürlüklerine bağlı tahakkuk daireleri, 2006 Şubat ayına ait fatura ve eki reçeteler üzerindeki kontrollerini yaptıktan sonra en geç 15 Mart 2006 tarihine kadar, yeterli ödeneğin bulunması halinde 830-Bütçe Giderleri Hesabına, ödenek bulunmaması halinde ise 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilmek üzere, usulüne uygun olarak tahakkuk ettirecekler ve tahakkuk evrakını saymanlığa intikal ettireceklerdir. 01/04/2006 tarihinde uygulamaya başlayacak saymanlıklara bağlı tahakkuk daireleri ise, 2006 Mart ayı ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakını en geç 15 Nisan 2006 tarihinde saymanlıklara intikal ettireceklerdir.
3- Tahakkuk daireleri, Reçete Kontrol Sistemine dahil edildikten sonra ilaç faturalarının ekindeki reçeteler üzerinde (doz aşımı, hak sahipliği, ilacın kullanım süresi, teşhise uygunluk gibi hususlar Sistem tarafından kontrol edileceğinden) sadece, yazılabilecek azamî ilaç adedi, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi ile aranması gereken durumlarda sağlık kurulu raporunun mevcudiyeti, hastalığa ilişkin teşhisin yazılıp yazılmadığı, tedarik edilen ilaçlara ait kupürlerin reçeteye eklenip eklenmediği ve ilaç tutarlarının listeye ve toplamlarının faturaya doğru şekilde yazılıp yazılmadığı gibi maddî kontrolleri yaptıktan sonra ilaç giderlerini tahakkuk ettirerek Ödeme Emri Belgelerini düzenleyeceklerdir. İlaç faturaları, ilgili ayın en geç 10 uncu gününe kadar tahakkuka bağlanarak saymanlığa intikal ettirilecektir. Örneğin, 2006 Mart ayına ait reçetelerle ilgili faturalar en geç 2006 Nisan ayının 10 uncu günü saymanlıkta olacak şekilde tahakkuk ettirilecektir.
4- Saymanlıklar, uygulamanın başlayacağı tarihten önceki ayla ilgili ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakını, uygulamanın başladığı ayın 15 ine kadar Devlet hesaplarına kaydederek sonuçlandıracaklardır. Örneğin, Mart ayında uygulamanın başlayacağı saymanlıklar, Şubat ayına ait ilaç giderlerini Mart ayının 15 ine kadar; Nisan ayında uygulamanın başlayacağı saymanlıklar, Mart ayına ait ilaç giderlerini Nisan ayının 15 ine kadar hesaplarına kaydedeceklerdir. Uygulama başladıktan sonra reçeteler mutlak surette Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek muhasebeleştirilecektir. Reçete Kontrol Sistemi üzerinden muhasebeleştirme işlemleri http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/index.asp adresindeki “İlaç Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi” Kılavuzuna göre yapılacaktır.
5- Reçete Kontrol Sisteminin kullanımı ile ilgili Kılavuz, Genel Müdürlüğümüzün http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/index.php web adresine “Reçete Kontrol Sistemi Eğitim Kılavuzu” adıyla konulmuştur. Reçete kontrolleri, bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
6- Genel Müdürlüğümüzün 28/11/2005 tarih ve B.07.0.MGM.0.45/110-4/22055 sayılı yazısına göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tahakkuk dairelerinin tedavi ve ilaç giderleri, 02/01/2006 tarihinden itibaren il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tahakkuk ettirilecektir. Bu kapsamda eczaneler, Reçete Kontrol Sisteminde 2005 yılında uygulanan kurum kodlarına göre ilaç verecek, faturalarını bu kurum kodlarına göre düzenleyerek söz konusu faturaları ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Milli Eğitim Müdürlükleri, ilaç katılım paylarına ait Ek-2 listeleri, maaş tahakkuk ettirmekle sorumlu birimin mutemetliklerine göndererek maaş hesabına dahil edilmesini sağlayacaklardır. Ancak ilaç faturaları, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurumsal kodun 4 düzeyi bazında tek bir tahakkuka bağlanacaktır. Milli Eğitim Müdürlüklerinin reçeteler üzerinde 3 üncü maddede belirtilen kontrolleri yapmaları yeterli olacaktır.
7- Uygulamanın başlayacağı ayın 15 inci gününden itibaren say2000i sistemindeki Muhasebe Kayıt Formu, 830-Bütçe Giderleri Hesabının 03-9-2-1 ekonomik koduna manuel kayıt girişlerine kapatılacaktır.

Uygulamanın, herhangi bir mağduriyete yol açmaması açısından hak sahipliği bilgilerinin en kısa sürede tamamlanması, hiçbir şekilde yeniden ertelenme ihtimalinin söz konusu olmadığı hususunda tahakkuk dairelerinin saymanlıklar kanalı ile bilgilendirilmesini ve gereğini önemle rica ederim.


Ömer DUMAN
Bakan a.
Genel Müdür

Haber okuma sayısı: 19401
Bookmark and Share