Haber Ara Arşiv  
BAŞKANIMIZ ECZ. SEFA KARAARSLAN'IN 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ B...
Başkanın tüm yazıları
 
 
CINALI
MERKEZ / AYDIN


NEVA
MERKEZ / AYDIN


YAĞMUR
MERKEZ / AYDIN


YONCA
MERKEZ / AYDIN


GUNES
KUŞADASI / AYDIN


YUCE
KUŞADASI / AYDIN


NAZİLLİ CETINTAS
NAZİLLİ / AYDIN


EFE
NAZİLLİ / AYDIN


YENİ CAMİ
SÖKE / AYDIN


DOĞA
DİDİM / AYDIN


UGUR
ACARLAR / AYDIN


ONUR
AKBÜK / AYDIN


SERTTAS
AKÇAOVA/ÇİNE / AYDIN


ŞİFA
ATÇA / AYDIN


CAGLAYAN
BAĞARASI / AYDIN


OGUZ
BOZDOĞAN / AYDIN


AKSIT
BUHARKENT / AYDIN


DINCER
ÇİNE / AYDIN


DAVUTLAR
DAVUTLAR / AYDIN


CAPAKCIOGLU
GERMENCİK / AYDIN


ZEREN
GÜZELÇAMLI / AYDIN


IPEK
İNCİRLİOVA / AYDIN


ELELE
KARACASU / AYDIN


AVCI
KOÇARLI / AYDIN


ALINDA
KARPUZLU / AYDIN


SEFAGÜL
KÖŞK / AYDIN


YILMAZ
KUYUCAK / AYDIN


YENI SEMA
ORTAKLAR / AYDIN


PAMUKOREN
PAMUKÖREN/KUYUCAK / AYDIN


KIRTOSUN
SULTANHİSAR / AYDIN


ARDIC
UMURLU / AYDIN


BASAK
YENİPAZAR / AYDIN


YAĞMUR
ALTINKUM / AYDIN


 
 
 
Eczacı Dergisi
 
Facebook Sayfamız
 
 
 
 
 
 
 
  Kullanıcı Adı    
  Şifre
   
  Güvenlik Kodu    
  CAPTCHA image  

Daha büyük görüntülemek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
 
Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün REÇETE KONTROL SİSTEMİ hakkında duyurusu ....  (2006-01-01)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

REÇETE KONTROL SİSTEMİ
2006/2
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığının 21/03/2005 tarih ve 5447 sayılı Genel Yazısı ile ilaç giderlerinin kontrolünde Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sisteminin kullanılmasına karar verilmiş, 15/04/2005 tarihinde Ankara ilinde başlatılan pilot uygulamadan alınan başarılı sonuçlar üzerine, 16/11/2005 tarihli say2000i duyurusu ile bütün Muhasebe Müdürlüklerinin 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren uygulama kapsamına alınacağı bildirilmişti. Ancak, hak sahipliği bilgilerinin zamanında güncellenememesi nedeniyle ilaç tedarikinde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla uygulama 02/01/2006 tarihine ertelenmişti.
Öte yandan, 2006/ 4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile say2000i kapsamındaki tahakkuk dairelerinin maaş tahakkuk sisteminde değişiklik yapılmış, 2006 Haziran ayından itibaren maaşların say2000i sisteminde hesaplanarak ödenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek uygulamaya göre ilaç katılım payları, Reçete Kontrol Sisteminden otomatik olarak, maaş hesabına dahil edilecek, say2000i sisteminde ilaç katılım paylarına ait manuel veri girişi engellenecektir.
Maaş ve hak sahipliği bilgilerinin güncellenmesi için yeterli olabilecek süre göz önüne alınarak uygulamanın; Türkiye genelindeki bütün Muhasebe Müdürlüklerinde, tüm daire ve kurumları kapsayacak şekilde (Silahlı Kuvvetler Personeli hariç) 01/03/2006, diğer saymanlıklarda ise, 01/04/2006 tarihinde başlatılmasına karar verilmiştir. Uygulama aşağıda belirtilen süreç dahilinde yürürlüğe konulacaktır:
1- Eczaneler, 2006 Şubat ayına ait reçetelere ilişkin faturaları 6 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, takip eden ayın ilk iki iş günü içerisinde ilgili tahakkuk dairesine teslim edeceklerdir.
2- Ödeme yönünden Muhasebe Müdürlüklerine bağlı tahakkuk daireleri, 2006 Şubat ayına ait fatura ve eki reçeteler üzerindeki kontrollerini yaptıktan sonra en geç 15 Mart 2006 tarihine kadar, yeterli ödeneğin bulunması halinde 830-Bütçe Giderleri Hesabına, ödenek bulunmaması halinde ise 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilmek üzere, usulüne uygun olarak tahakkuk ettirecekler ve tahakkuk evrakını saymanlığa intikal ettireceklerdir. 01/04/2006 tarihinde uygulamaya başlayacak saymanlıklara bağlı tahakkuk daireleri ise, 2006 Mart ayı ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakını en geç 15 Nisan 2006 tarihinde saymanlıklara intikal ettireceklerdir.
3- Tahakkuk daireleri, Reçete Kontrol Sistemine dahil edildikten sonra ilaç faturalarının ekindeki reçeteler üzerinde (doz aşımı, hak sahipliği, ilacın kullanım süresi, teşhise uygunluk gibi hususlar Sistem tarafından kontrol edileceğinden) sadece, yazılabilecek azamî ilaç adedi, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi ile aranması gereken durumlarda sağlık kurulu raporunun mevcudiyeti, hastalığa ilişkin teşhisin yazılıp yazılmadığı, tedarik edilen ilaçlara ait kupürlerin reçeteye eklenip eklenmediği ve ilaç tutarlarının listeye ve toplamlarının faturaya doğru şekilde yazılıp yazılmadığı gibi maddî kontrolleri yaptıktan sonra ilaç giderlerini tahakkuk ettirerek Ödeme Emri Belgelerini düzenleyeceklerdir. İlaç faturaları, ilgili ayın en geç 10 uncu gününe kadar tahakkuka bağlanarak saymanlığa intikal ettirilecektir. Örneğin, 2006 Mart ayına ait reçetelerle ilgili faturalar en geç 2006 Nisan ayının 10 uncu günü saymanlıkta olacak şekilde tahakkuk ettirilecektir.
4- Saymanlıklar, uygulamanın başlayacağı tarihten önceki ayla ilgili ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakını, uygulamanın başladığı ayın 15 ine kadar Devlet hesaplarına kaydederek sonuçlandıracaklardır. Örneğin, Mart ayında uygulamanın başlayacağı saymanlıklar, Şubat ayına ait ilaç giderlerini Mart ayının 15 ine kadar; Nisan ayında uygulamanın başlayacağı saymanlıklar, Mart ayına ait ilaç giderlerini Nisan ayının 15 ine kadar hesaplarına kaydedeceklerdir. Uygulama başladıktan sonra reçeteler mutlak surette Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek muhasebeleştirilecektir. Reçete Kontrol Sistemi üzerinden muhasebeleştirme işlemleri http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/index.asp adresindeki “İlaç Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi” Kılavuzuna göre yapılacaktır.
5- Reçete Kontrol Sisteminin kullanımı ile ilgili Kılavuz, Genel Müdürlüğümüzün http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/index.php web adresine “Reçete Kontrol Sistemi Eğitim Kılavuzu” adıyla konulmuştur. Reçete kontrolleri, bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
6- Genel Müdürlüğümüzün 28/11/2005 tarih ve B.07.0.MGM.0.45/110-4/22055 sayılı yazısına göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tahakkuk dairelerinin tedavi ve ilaç giderleri, 02/01/2006 tarihinden itibaren il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tahakkuk ettirilecektir. Bu kapsamda eczaneler, Reçete Kontrol Sisteminde 2005 yılında uygulanan kurum kodlarına göre ilaç verecek, faturalarını bu kurum kodlarına göre düzenleyerek söz konusu faturaları ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Milli Eğitim Müdürlükleri, ilaç katılım paylarına ait Ek-2 listeleri, maaş tahakkuk ettirmekle sorumlu birimin mutemetliklerine göndererek maaş hesabına dahil edilmesini sağlayacaklardır. Ancak ilaç faturaları, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurumsal kodun 4 düzeyi bazında tek bir tahakkuka bağlanacaktır. Milli Eğitim Müdürlüklerinin reçeteler üzerinde 3 üncü maddede belirtilen kontrolleri yapmaları yeterli olacaktır.
7- Uygulamanın başlayacağı ayın 15 inci gününden itibaren say2000i sistemindeki Muhasebe Kayıt Formu, 830-Bütçe Giderleri Hesabının 03-9-2-1 ekonomik koduna manuel kayıt girişlerine kapatılacaktır.

Uygulamanın, herhangi bir mağduriyete yol açmaması açısından hak sahipliği bilgilerinin en kısa sürede tamamlanması, hiçbir şekilde yeniden ertelenme ihtimalinin söz konusu olmadığı hususunda tahakkuk dairelerinin saymanlıklar kanalı ile bilgilendirilmesini ve gereğini önemle rica ederim.


Ömer DUMAN
Bakan a.
Genel Müdür

Haber okuma sayısı: 19802
Bookmark and Share