BAĞKURDAN  (01-01-2006)


T.E.B.'nin 19.11.2004 tarih, 34.A.5511 sayılı yazısıyla, geri ödeme kurallarına açıklık getirilen “Etanercept” etken maddeli “Enbrel 25 mg Enjektabl Solüsyon için Toz” isimli preparata ilişkin olarak, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 18.11.2004 tarih, B13.1.BKG.0.12.00.00/03-3187 sayılı yazıda; Maliye Bakanlığı’ndan alınan 05.11.2004 tarih 26210 sayılı yazı ile konu hakkındaki ilgili talimatın 5.fıkrasında belirtilen hususların dikkate alınmaması gerektiği, 08/07/2004 tarih 1904 sayılı talimatta belirtilen kurallar doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 05.11.2004 tarih, B13.1.BKG.0.12.00.00/03-3079 sayılı yazıda; Deva Holding tarafından piyasaya sunulan antiasit ve laksatif etkili olan “Magnesie Calcinee Toz” isimli preparatın bedelinin protokol hükümleri ve mevzuat çerçevesinde Bağ-Kur tarafından ödendiği bildirilmektedir.