Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in iptali için Birliğimizce Danıştay’da Açılan Dava Hakkında  (01-01-2006)

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in iptali için Birliğimizce Danıştay’da Açılan Dava HakkındaBilindiği üzere, 23.10.2004 tarih ve 25628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in iptali için T.E.B.'ce Danıştay’da dava açılmıştı.

T.C.Danıştay Onuncu Dairesi, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin “d” fıkrasındaki “… görsel ve işitsel basına” ibaresinin, 5’inci maddesinin “a” bendinin, 7’inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarının ve 8’inci maddesinin yürütmesinin durdurulmasına 12.10.2004 tarihinde karar vermiş olup, Danıştay kararı ekte iletilmektedir.

[Ek dosya için tıklayınız...]