KONSÜLİDE BÜTÇE ÖDENEKLERİ HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞININ GENELGESİ  (01-01-2006)
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

SAYI   :B.07.0.BMK.0.06.012.390                                         

KONU : Personel, Tedavi ve İlaç Giderleri

 

TEL

        

         Konsolide bütçeye dahil daire ve idareler muhtelif ödeneklerinin kullanımında aşağıdaki esaslara uyacaklardır.

 

         1. Mevzuatına uygun olarak tahakkuk ettirilerek saymanlıklara ulaştırılan konsolide bütçeye dahil daire ve idarelere ait “01-Personel Giderleri” (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dahil olmak üzere) ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ilişkin her türlü giderler zamanında ödenecektir.

 

2. Bütçelerin “03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri” (ilaç ödemeleri dahil) ekonomik kodundan ödenmesi gereken giderlere ilişkin olarak 15.12.2004 tarihine kadar 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alınan tutarların tamamı geciktirilmeksizin ödenecektir.

 

3. Saymanlıklar, yaptıkları bu ödemeler sonucu ortaya çıkacak bu giderlere ilişkin ilave ödenek taleplerini en kısa zamanda ve en seri vasıtayla (faks vs.) ilgili oldukları Bütçe Dairesi Başkanlıklarına bildireceklerdir.

 

4. “03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri”  ekonomik kodundan ödenmesi gereken giderlere ilişkin olarak 15.12.2004 tarihine kadar 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alınan tutarlardan ve “01-Personel Giderleri” ile “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ait dördüncü düzey  ekonomik kodların hiç birinden 2005 yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır.

 

         5. “03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri”  ekonomik kodundan ödenmesi gereken giderlerden 15.12.2004 tarihine kadar  322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına  alınmamış olanların hesaba alınması için düzenlenen fişler ve eki bildirim listeleri geciktirilmeksizin ilgili saymanlıklara gönderilecek ve  (20) seri nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğine göre işlem yapılması sağlanacaktır.

 

6. Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin tahakkuk evrakı herhangi bir geciktirmeye meydan verilmeksizin kurumların tahakkuk birimleri tarafından en geç 27.12.2004 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili saymanlıklara ulaştırılacaktır. Yeni Türk Lirasına geçiş nedeniyle yılın son günlerine tahakkuk evrakı bırakılmamasına azami gayret gösterilecektir.

 

7. Bütçe Dairesi Başkanlıkları ve saymanlıklar personeli ile kurumların tahakkuk birimleri personeli ve maaş mutemetleri sözkonusu ödemelerin yapılabilmesi için, 28, 29, 30, 31 Aralık 2004 tarihlerinde görev yerlerinde bulunacaklardır. Bu konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacaktır.

 

         Bütçenin B.07.0.BMK.0.06.012.390/……….   sayısıyladır.

 

         (İnternet Adresi: www.bumko.gov.tr)

 

                 

Not: Konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin taşra teşkilatlarına, yetkili saymanlıklara ve malmüdürlüklerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından  yapılacaktır.