BAĞ-KURDAN  (01-01-2006)
"Oxybutinin HCI" ve "Tolterodin-L-Tartarate" Etken Maddelerini İhtiva Eden İlaçlar ve "Magnezyum Nutrimed 100 mg Efervesan Tablet" İsimli Preparat Hakkında


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği;

-08.12.2004 tarih, 3511 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından “Nörojenik Mesane Hastalıklarında” tedavi amaçlı ve kronik kullanımlı ilaçların hasta katılım payından muaf olarak geri ödemesinin yapılması kararının alındığı; bu nedenle belirtilen tanıda tedavi amaçlı, kronik kullanımlı ve ülkemizde ruhsatlı olan “Oxybutinin HCI” ve “Tolterodin-L-Tartarate” etken maddelerini ihtiva eden ilaçların hasta katılım payından muaf olarak geri ödemelerinin yapılacağı;

-09.12.2004 tarih, 3516 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı gereğince; Nutrifarma Sağlık Ürün. Ve Hizmetleri A.Ş’nin ithal ruhsatına sahip olduğu ve daha önce reçetesiz olarak satılabilen, “100 mg magnezyuma eşdeğer 400 mg magnezyum subkarbonat etken maddesini içeren “Magnezyum Nutrimed 100 mg Efervesan Tablet” isimli preparatın reçete ile satılmasının uygun bulunarak, konuyla ilgili gerekli kaydın ruhsatnameye düşüldüğü bildirilmektedir.