Fulsac 20 mg Kapsül Adlı Preparat Hakkında  (01-01-2006)
Fulsac 20 mg Kapsül" Adlı Preparat HakkındaT.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün T.E.B.'ne gönderdiği 07.12.2004 tarih, 29380 sayılı yazıda; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih, 45459 sayılı yazısı gereğince, Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Fulsac 20 mg Kapsül” adlı preparatın anksiyetenin de eşlik ettiği her türlü depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, bulumia nevroza, panik atakları ve premenstruel disforik bozuklukta kullanılmasına ilişkin endikasyon ilavesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.