Optisyenlik Hakkında Kanunun  (01-01-2006)

Optisyenlik Hakkında Kanunun
Geçici Maddelerine Göre Meslek İcrası Hakkinda34.A.00.05966
Ankara, 28.12.2004

Konu: Optisyenlik Hakkında Kanunun
Geçici Maddelerine Göre Meslek İcrası
ÖNEMLİ !BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği üzere, 26 Haziran 2004 tarih 25504 sayılı Resmi Gazete’de Optisyenlik Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Optisyenlik Hakkında Kanunun Geçici 2’nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu hakları işyerlerinin nakli halinde de devam eder.” hükmünün uygulanması konusunda eczacılar tarafından Birliğimize yöneltilen sorular Sağlık Bakanlığı’na aktarılmış ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği’nden görüş beklendiği bilgisi alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden alınan görüş doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen 27.12.2004 tarih 019017 sayılı yazı ekte iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:2
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]