Yeşil Kart Uygulaması Hakkında  (01-01-2006)

Yeşil Kart Uygulaması HakkındaÖdeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 22 Aralık 2004 tarih 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan yönetmelik hükümlerine göre;

- Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart Sağlık Karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır.

- İlaçların reçetelere yazılımı ve eczaneden alınmasına ilişkin hususlarda her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

- Reçete muhteviyatı ilaçlar, Sağlık Müdürlüklerince anlaşma yapılacak eczanelerden alınacak ve bedelleri Sağlık Müdürlükleri tarafından ödenecektir.

- Eczanelerle yapılacak sözleşmeler, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen şartlar ve indirim oranı esaslarına göre yapılacaktır.

- Sağlık Müdürlükleri tarafından anlaşma yapılan eczaneler ile gözlükçüler tarafından, ayakta tedavi kapsamında yazılan ilaç ve gözlük reçete bedelleri onbeş günde bir fatura edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilen fatura ve ekleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından incelendikten sonra fatura bedelleri verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü/Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Tedavi gideri tutarı, hizmeti sunan eczane/gözlükçünün bildirmiş olduğu banka hesabına aktarılacaktır.

Yeşil kart sahibi hastalara ait reçeteler, Emekli Sandığı Provizyon Sistemi üzerinden karşılanacaktır.