TÜM İLAÇLARDA KDV %8 OLDU...  (01-01-2006)

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILAN VEYA İTHALİNE İZİN VERİLEN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI 01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN %8 OLARAK UYGULANACAK!


Bilindiği üzere, 29 Şubat 2004 tarih 25388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerdeki KDV oranı %8’e indirilmiştir. 29.12.2004 tarih 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, ilaçlar arasında reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin katma değer vergisi oranı %8’e indirilmiştir.

Ayrıca; İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri ile tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetlerinde de 01.01.2005 tarihinden itibaren %8 KDV uygulanacaktır.

29.12.2004 tarih 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ektedir.

EKİ:
1-29/12/2004 tarih 25685 sayılı Resmi Gazete (Karar Sayısı : 2004/8301)
2-27/12/2004 Tarihli ve 2004/8301 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

EKİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ

[Ek dosya için tıklayınız...]