31-12-2004 TARİHLİ TEL EMRİ  (01-01-2006)

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 31.12.2004 tarih 34678 sayılı Tel Emri

34.A.00.06022

Ankara,03.01.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 31.12.2004 tarih 34678 sayılı Tel Emri ile, 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 5279 sayılı 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde ödeneklerin kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 01.01.2005 tarihinden itibaren “(03.9)-Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik koduna ilişkin tertiplerden yapılacak ödemelerin, ödeme emri beklenilmeksizin yapılabileceği ve bilahare ilgili kurumdan ödeme emri istenileceği bildirilmiştir.

Tel Emri ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


BA

[Ek dosya için tıklayınız...]