KATMA DEGER VERGISI ORANI 01.01.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN %8 OLARAK UYGULANACAKTIR!  (01-01-2006)
SAGLIK BAKANLIGI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILAN VEYA ITHALINE IZIN VERILEN BESERI TIBBI ÜRÜNLERIN
KATMA DEGER VERGISI ORANI
01.01.2005 TARIHINDEN ITIBAREN
%8 OLARAK UYGULANACAK!