Yeşil Kart Uygulamalarına Açıklık Getiren 29.12.2004 tarih 22253 sayılı Genelge  (01-01-2006)

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
Yeşil Kart Uygulamalarına Açıklık Getiren
29.12.2004 tarih 22253 sayılı Genelgesi

ÖNEMLİ
İVEDİ

“Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in, 22 Aralık 2004 tarih 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı hakkında 28.12.2004 tarih 34.A.00.05962 sayılı yazımızla odalarımıza bilgi verilmişti.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Kart uygulamalarına açıklık getiren 29.12.2004 tarih 22253 sayılı bir GENELGE yayınlanmıştır.

Genelge’nin “2-a.İlaç Hizmetleri” maddesine göre;

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart Sağlık Karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır. İlaçların reçetelere yazılımı ve eczaneden alınmasına ilişkin hususlarda her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen usul ve esaslar uygulanacaktır. Reçete muhteviyatı ilaçlar, Sağlık Müdürlüklerince anlaşma yapılacak eczanelerden karşılanacaktır. Yeşil Kart hamili kimselerin mağdur edilmemesi ve uygulamada aksaklık yaşanmaması için 2005 yılında Sağlık Müdürlüklerince eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar, ilaçlar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün anlaşma yaptığı eczanelerden sağlanacaktır. Reçete bedelleri onbeş günde bir fatura edilerek Sağlık Müdürlüklerine verilecektir.

Genelge’nin 4-e maddesi uyarınca;

İlaç, gözlük cam ve çerçeve bedellerinin kontrolü, takibi ve ödemesi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün kendi mensupları için uyguladıkları programdan faydalanılarak yapılacaktır. Yeşil Kart Sistemine verileri girilmemiş yeşil kart hamili kimselerin mağdur edilmemesi ve aksamalara meydan verilmemesi için eczaneler, yazılan reçetelerin uygunluğunu, yeşil kartın kişiye ait olup olmadığını, vizeli olup olmadığını kontrol ederek ilaçlarını karşılayacaklardır.

Anılan Genelge ektedir.

[Ek dosya için tıklayınız...]