TBMM ile SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE  (01-01-2006)

TBMM ile SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE
34.A.00.06049
Ankara, 05.01.2005


ÇOK ÖNEMLİ!


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 22.12.2004 tarih 34.A.00.05922 sayılı yazımız


Birliğimiz ile TBMM Genel Sekreterliği arasında imzalanan 30.07.2004 tarihli protokoller ile ilgili olarak, ilaç giderlerine ait katılım paylarının 01.01.2005 tarihinden itibaren ilgililerin aylıklarından kesileceği, ve ayrıca kurum tarafından başlanacak on-line reçete karşılanması uygulanmasına dair bilgilere www.tbmm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ilgi yazımız ile duyurulmuştu.

TBMM tarafından, sözleşmeli eczanelerin http://eczane.tbmm.gov.tr adresi üzerinden on-line reçete girişi yapması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirilmiş olup, kurumla sözleşmeli eczacıların TBMM Eczanesi’nin 0312-4207223 ve 0312-4207224 numaralı telefonları ile irtibat kurarak şifrelerini öğrenmeleri gerekmektedir. Sistemin açılmasını takiben reçete girişi http://eczane.tbmm.gov.tr adresi üzerinden şifre ile giriş yapılacak ve her reçete için sistemden provizyon alınacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


Eki:2


İLAÇ KATILIM PAYLARININ AYLIKLARDAN KESİLMEK SURETİYLE TAHSİLİ İLE ON-LINE BAĞLANTILARA İLİŞKİN ESASLAR
ECZANELER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a) Kurum ile sözleşmesi bulunan eczanelerin, ekte iletişim bilgileri bulunan “Eczane Destek İşlemleri Görevlisi” ile irtibatları halinde, Sağlık Bilgi Sistemine, belirlenen kurallar çercevesinde On-line bağlantıları sağlanacaktır. Bu konuda, sistem üzerinden yapılacak uyarılara, Eczaneler tarafından uyulacaktır.

b) Eczanelerce ilaç verilirken sağlık karneleri istenecek, karnelerdeki bilgiler ile mevzuatı gereğince eklenmesi zorunlu olduğu hallerde sevk kağıdındaki bilgiler karşılaştırıldıktan sonra bütçe uygulama talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde ilaçlar reçete sahibine verilecek ve reçete arkası imzalattırılacaktır. Toplam ilaç bedelinden, TBMM Personeli ile TBMM Üyeleri ve bakmakla yükümlülerinden % 20, Yasama Organı Eski Üyeleri, dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler ile bakmakla yükümlüleri, ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinden % 10 hasta katılım payı hesaplanacak, ancak reçete sahiplerinden para tahsil edilmeyecektir.

c) Fatura ve eki Listeler;

a) TBMM Personeli ve bakmakla yükümlüleri

b) Milletvekili ve Bakmakla Yükümlüleri

c)Yasama Organı Eski Üyeleri, bakmakla yükümlüleri, bunlardan ölenlerin dul-yetimleri ile Dışarıdan Atandığı Bakanlık Görevi Sona Erenler, bunların bakmakla yükümlüleri,

Olmak üzere üç ayrı grupta, dört nüsha olarak düzenlenerek, Kurumca karşılanacak hasta payına ait fatura ile birlikte ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisinde Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı İdari Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.Faturalara, birden fazla reçete eklenebilecek, ancak arşivleme güçlüğü nedeniyle bu sayı 25’i geçmeyecektir. Bu hallerde, (eczacının fiiline dayalı olmak üzere) reçetelerde usulsüzlük tespit edildiği durumda, fatura ekindeki tüm reçeteler işleme alınmayarak iade edilecektir.

d) İlaç katılım paylarının hastalardan peşin olarak tahsil edildiği durumlar için de EK-1 liste iki nüsha olarak düzenlenecek ve söz konusu listeler TBMM’ce karşılanacak payla ilgilendirilmek üzere diğer belgelerle birlikte Kuruma teslim edilecektir.

e) Eczanelerce ilaç bedelleri için her ay birden fazla fatura ve liste düzenlenebilecektir.

Ancak, Kurumca eczanelere yapılacak hasta payı tahsilatına ait ödemeler konusunda yapılacak sorgularda, ilgililerin hak edişlerinin, aylık yada üç aylık dönemlerde ödendiği hususu dikkate alınacaktır.

f) Maaş veya aylıklardan kesilmesinin mümkün bulunmayan (kayıtları Sağlık Bilgi Sisteminden de öğrenilebilecektir) aşağıdaki hallerde, ilaç katılım payları eczanelerce peşin olarak tahsil edilecektir.

1. Karnelerinde şerh bulunan hak sahipleri

2. Aylıksız izne ayrılan personel ile bakmakla yükümlüleri

3. Kurumun kadrosunda bulunmayan, ancak değişik şekillerde geçici olarak istihdam edilen personelin, maaşının ödendiği birimlerin farklı mahallerde bulunması halinde bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin ilaç katılım payları.

g) On-Line yapılan işlemlerde ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TBMM kayıtları esas alınır.

İLETİŞİM
Eczanelerin On-line bağlantı ve sonrasındaki işlemleri sırasında yönlendirilmesi, işlemler sırasında karşılaşacakları sorunların çözümü için Eczane Destek Hattı oluşturulmuştur.

Söz konusu birimin telefon numarası;
(0312) 420 72 23
0312) 420 72 24
E-Mail adresi : eczane.destek@tbmm.gov.tr