SSK’nın KDV Uygulaması Hakkında  (01-01-2006)

SSK’nın KDV Uygulaması Hakkında

ÖNEMLİ


Bilindiği gibi, eczacıların kuruma kestiği faturalarda KDV matrahlarının reçete bedeli üzerinden değil, %2.5 ıskonto tutarı ve katkı payı düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden olması gerekmekte iken, SSK tarafından bu şekilde düzenleme yapılmadığından sorun yaşanmaktaydı.

Konuyla ilgili olarak T.E.B. tarafından SSK’ya defalarca yazılı ve sözlü olarak başvuruda bulunulmuş ve yapılan başvurular neticesinde T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 06.01.2005 tarih 3794 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Anılan Genelge ile; sözleşmeli eczaneler tarafından Kuruma düzenlenecek faturalarda %2.5 oranında ıskonto yapıldıktan sonra %10 veya %20 oranındaki (toplam ilaç bedeli üzerinden hesaplanan) hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarın Kurumca karşılanacak tutar olduğundan bu tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.