BAĞ-KURDAN  (01-01-2006)

BAĞ-KUR'DAN
“Pravachol 40 mg 30 Tablet” İsimli Preparat Hakkında


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 23.12.2004 tarih, 3556 sayılı yazıda; Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından piyasaya sunulmuş olan “Pravachol 40 mg 30 Tablet” isimli preparatın güncellenen endikasyon ve dozlarda kullanımının Sağlık Bakanlığı tarafından 11/11/2004 tarihinde onaylandığı;

Yeni İlave Edilen Endikasyonun;

“Çocuklarda ve adolesan hastalarda (8-18 yaş) PRAVACHOL heterozigot familyal hiperkolesteroleminin tedavisinde diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile birlikte endikedir.” şeklinde olduğu;

Yeni İlave Edilen Dozlama Şeklinin;

“Yetişkinler ve adolesan (14 yaş ve üzeri) için önerilen başlangıç dozu günde bir defa 40 mg’dır. Yetişkinlerde 40 mg ile istenilen kolesterol seviyelerine ulaşılamıyorsa günde bir defa 80 mg’lık doz düşünülebilir.

“Doz 10 mg’dan tedricen artırılmalıdır.

“Çocuklarda (8-13 yaş) önerilen doz günde bir defa 20 mg’dır.” Şeklinde olduğu bildirilmektedir.