YEŞİL KART Uygulamaları Hakkında  (01-01-2006)ÖNEMLİ!

Yeşil Kart sahibi kimselere ait reçetelerin serbest eczanelerden karşılanması uygulaması ile ilgili olarak T.E.B.'ne aktarılan sorulara açıklık getirilmesi bakımından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucu alınan bilgiler aşağıda aktarılmaktadır:

1) Hak sahibi yeşil kartlı kimselere ait reçete muhteviyatı ilaçlar, hak sahibinin karnesinin hangi ilden alındığına bakılmaksızın karşılanacaktır.

2) Üniversite hastanelerinde yazılan reçeteler haricinde sevk zinciri gerekmemektedir.

3) 2005 Yılı Maliye sözleşmeleri basılıncaya kadar, Emekli Sandığı ile sözleşmesi olan tüm eczaneler, İl Sağlık Müdürlüğü ile sözleşmesi olmasa dahi yeşil kart sahibi kimselere ait reçeteleri karşılayabilecektir. Eczaneler, 2005 Yılı Maliye sözleşmesi basıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile “Yeşil Kart sahipleri” için ayrı bir sözleşme yapacaklardır.

4) Yeşil kart sahibi yatan hasta reçeteleri hastaneden temin edilecektir.