Alimta 500 mg İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz İçeren Flakon (1 Adet) İsimli İlaç Hakkında  (01-01-2006)

“Alimta 500 mg İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz İçeren Flakon (1 Adet)” İsimli İlaç HakkındaT.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün T.E.B.'ne gönderdiği 27.01.2005 tarih, 1402 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2004 tarih, 052469 sayılı yazısı gereğince;

“Pemetreksat” etkin maddeli “Alimta 500 mg İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz İçeren Flakon (1 Adet)” isimli ürün için Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından başvurularak Yetim İlaç ve özel satış izni istenildiği, konunun ilgili komisyonda değerlendirildiği, “Malign Mezotelioma” olgularında kullanılmak üzere verilen karar ile 21.07.2004 tarih ve 2385 sayılı, (800) adet için Bakan Olur’una istinaden 26.11.2004 tarih ve 46717 sayılı yazıları ile özel izin verildiği bildirilmektedir.

Etken maddesi “Pemetreksat” olan “Alimta 500 mg İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz İçeren Flakon (1 Adet)” isimli ilacın “Malign Plevral Mesothelioma” tanılı hastalarda 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı, Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi “2.Kanser” başlığı altındaki “2.4.Antineoplastik İlaçlar” maddesi kapsamında değerlendirilerek ödemesinin yapılmasının Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü bildirilmektedir.