Taxotere 20 mg ve 80 mg IV İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon İsimli Preparat Hakkında  (01-01-2006)

“Taxotere 20 mg ve 80 mg IV İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon” İsimli Preparat Hakkında

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 05.01.2005 tarih, B13.1.BKG.0.12.00.00/03-181 sayılı yazıda; 20.04.2004 tarih, 950-24131 sayılı Talimatlarına konu olan “Taxotere 20 mg ve 80 mg IV İnfüzyon Çözelti İçeren Flakon” isimli preparatın mevcut onaylı endikasyonlarına;

“Taxotere (dosetaksel) prednisone ve prednisolon ile kombinasyon halinde hormona refrakter metastatik prostat kanseri olan hastaların tedavisinde endikedir.” Şeklinde endikasyon ilavesi yapıldığı bildirilmektedir.