YEŞİL KART İLAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI  (01-01-2006)

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B100THG0740007                                                             

Konu   : Yeşil Kart İlaç ve Eczane Uygulamaları                                                      01.02.2005*01743

 

 

 

 

 

GENELGE

2005/14

 

                Yeşil Kartlı vatandaşlarımıza hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları ile reçete yapan eczanelerin bu hizmeti sunarken suiistimale meydan vermemeleri ve titiz davranmaları  17.01.2005 tarih ve 01100 (2005/3) sayılı genelgemizle duyurulmuştu. Ancak bazı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerin gerekli titizliği göstermedikleri bilgileri Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

 

   Bu nedenle;

1-Hastalarımızın muayene ve tedavisini yapan hekimlerimiz, reçetelerini yazarken, Bütçe Uygulama Talimatı usul ve esasları çerçevesinde “Tanı ve Tedavi Protokolleri“ne ve genel kurallara uyacaktır.

            2-10.02.2005 tarihinden itibaren eşdeğer ilaç uygulamasına geçilecektir. Eczaneler jenerik ilaçlardan muadili en ucuz olan veya %30 fazlasına kadar olanı  vereceklerdir.

3-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi olan veya Sağlık Müdürlüğü ile de sözleşme yapan ve yapacak eczaneler suiistimal ve usulsüzlüğe meydan vermeyeceklerdir. 

4-Bu eczanelerin usulsüzlüğünün tespiti halinde sözleşmeleri anında iptal edilecek ve bundan böyle hiçbir resmi sözleşme yapamayacaklardır.

5-Ayrıca suiistimal ve usulsüzlükler halinde hemen idari ve adli soruşturmalar başlatılacak ve ilgililer hakkında gerekli işlemler geciktirilmeden  titizlikle yürütülecektir.

 

  

                                                                                                                                                Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                                                                                                                                                                   Bakan