2005 yilinda Sosyal Güvenlik Kuruluslarinin ilaç alimi, 14 Aralik 2004 tarihli protokol esaslari dogrultusunda yapılacaktir.  (01-01-2006)

2005 yilinda Sosyal Güvenlik Kuruluslarinin ilaç alimi, 14 Aralik 2004 tarihli protokol esaslari dogrultusunda yapilacaktir. Uygulamada yasanmasi olasi sorunlarin en aza indirgenmesi için asagida belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir….


34.A.00.06534

Ankara,08.02.2005


ÖNEMLİ
İVEDİBÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

2005 yılında Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Yeşil Kart ve Konsolide Bütçeye Tabi Kuruluşlar) ilaç alımı, 14 Aralık 2004 tarihinde Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Uygulamada yaşanması olası sorunların en aza indirgenmesi için aşağıda belirtilen hususlarda üyelerimizin çok ivedi olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

* Yeni kurallarla ilaç karşılama tarihi 10 Şubat 2005’tir. Üyelerimizin eczanelerindeki tüm kurum reçetelerinin faturalarını 9 Şubat 2005 tarihinde kesmeleri ve 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren yeni kurallarla ilaç karşılamaları gerekmektedir. (Sosyal Sigortalar Kurumu’nda ayda bir kez fatura oluşturma sistemi yeni kuralların uygulanabilmesi için Şubat ayında iki kez fatura oluşturacak biçimde değiştirilmiştir.)

* Sözleşmeli eczaneler tüm kamu sosyal güvenlik kuruluşlarına (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Yeşil Kart, SSK ve Konsolide Bütçeye Tabi Kuruluşlar) kamu indirimi yapıldıktan sonra %3,5 ıskonto yapacaklardır. İlaçlara uygulanacak kamu ıskonto oranları internet ortamında on-line provizyon ile reçete karşılayan kuruluşlarda sistem üzerinde belirtilecektir. On-line reçete kabul sistemi olmayan kuruluşlara uygulanacak ıskonto oranları Birliğimiz web sitesinde (www.teb.org.tr) yayımlanacaktır. (Uygulanacak ıskonto oranları ağırlıklı olarak %11 ve %4 olacaktır, ancak 14 Aralık 2004 tarihli Protokol uyarınca ilaçların bir kısmında kamu ıskontosu olmayacaktır, bu husus listelerde yer almaktadır. Üyelerimizin ilaç alım faturalarını özenle kontrol etmeleri ve saptanacak farklılıkları ivedilikle Bölge Eczacı Odasına iletmeleri gerekmektedir.) Kamu kurum ıskonto oranları, eczane işletim programları tarafından da eczane programlarına yüklenecektir.

Kamu kurumu ve eczane ıskontolarının uygulama yöntemi EK-A’da açıklanmıştır.

* 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren tüm kamu sosyal güvenlik kuruluşlarında Ucuz Eşdeğer İlaç Uygulamasına başlanacaktır. Ucuz eşdeğer ilaç uygulaması, SSK’nın 2004 yılında uyguladığı 75 etken maddeyi içeren ilaçlar için geçerli olacaktır. Ucuz eşdeğer ilaç uygulamasının esasları şöyledir:

17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Bu uygulamaya ilişkin tereddütler “Geri Ödeme Komisyonu”nca giderilir.

Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin %30 üst sınırı, yukarıda belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır. (Ör: Bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 130 YTL’dir. Ancak reçeteye yazılan ilacın bedeli 125 YTL ise 130 YTL değil 125 YTL ödenecektir.)

Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar barkod numaraları ve ticari isimleri ile birlikte Talimat ekinde yayınlanacaktır. Bu liste, Sağlık Bakanlığı’nın da görüşü alınarak gerektiğinde değiştirilebilir.

* Sosyal Sigortalar Kurumu’nda şifre alma yoğunluğunun yaşanmaması için Kurum Başkanlığı tarafından 20.000 eczane için hazırlanan şifreler ilgili birimlere gönderilmiştir.

* SSK Sözleşmeleri, SSK Bölge Hastanesi Başhekimlikleri ile yapılacaktır. İşgücü ve zaman kaybını en aza indirmek için, gerek görülmesi durumunda, sözleşme yapmak isteyen eczanelerin sözleşmeleri Bölge Eczacı Odası tarafından toplu halde Bölge Hastanesi Başhekimliklerine götürülebilecektir. (Konu hakkındaki Genel Emir SSK Başkanlığı’nca ilgili birimlere ulaştırılmıştır. EK-B)

* SSK hak sahiplerinin reçeteleri karşılanırken 28.05.2004 tarih 25475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortalar Kurumu Başkanlığı 2004 Yılı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı” hükümleri ile 01.08.2004 tarih 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2004 Yılı Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat” hükümlerine uyulacaktır.* SSK Kurum Sağlık Tesisleri’nin Sağlık Bakanlığı’na devir işlemi gerçekleşene kadar, sözleşmenin 2.İLAÇLARIN SAĞLANMASI başlıklı bölümünün 19. maddesinde yer alan; “2.19-Eczane'nin bulunduğu yerleşim birimlerindeki Kurum sağlık tesislerinde Kurum eczanesi var ise, yatan hasta, raporlu, katılım payından muaf, iş yeri hekimince düzenlenen reçeteler’de yer alan, SSKB İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında “mutlaka Kurum eczanesinden alınacaktır.” ibaresi bulunan ilaçların anlaşmalı eczanelerden alınabilmesi için "Eczanemizde yoktur" şerhi verilerek, eczacı kaşesi ile baştabiplik mühürü ve imzaları tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde Kurum dışına çıkarılan reçeteler karşılanabilecektir. Bu koşulları taşımayan reçetelerin bedeli Kurum tarafından ödenmez.” hükmüne özellikle dikkat edilecektir.

* SSK ve Bağ-Kur ile ilgili sözleşme formları Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiştir. Emekli Sandığı, Yeşil Kart ve Konsolide Bütçeye Tabi Kuruluşların sözleşme formlarının baskı işlemleri tamamlanmış olup, Bölge Eczacı Odalarına gönderimi için Türk Eczacıları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan Protokol’ün Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Bilgilerinizi ve ivedilikle tüm üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


STÇ/BA

[Ek dosya için tıklayınız...]