T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 09.02.2005 tarih 14728 sayılı Genel Yazı  (01-01-2006)

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 09.02.2005 tarih 14728 sayılı Genel Yazı


34.A.00.06552

Ankara,09.02.2005ÖNEMLİ
İVEDİ !BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 09.02.2005 tarih 14728 sayılı Genel Yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:2
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]