UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA  (01-01-2006)

UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA


UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No.4) (Tedavi Yardımı) 09.02.2005 tarih 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Talimatın 14.2 Maddesi gereğince, 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 Pazar payına sahip olması gözetilecektir. Talimatın 25.Yürürlük Maddesi ile eşdeğer ilaç uygulamasının 10.02.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Talimatın Ek-2/D Listesinde, ucuz eşdeğer uygulaması kapsamında yer alan ilaçlar, yanlarında E harfi yer almak suretiyle belirlenmiştir. Uygulamaya tabi etken madde ve Ek-2/D listeye göre düzenlenmiş müstahzar adlarını içeren liste yazımız ekinde ve www.teb.org.tr adresinde yer almaktadır. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK otomasyon sistemlerinde konu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmış ve uygulama başlatılmıştır. Henüz otomasyona geçmemiş ve konsolide bütçeye tabi diğer kamu kurum ve kuruluş reçeteleri için de Emekli Sandığı provizyon sisteminden, 444444444 Emekli Sicil Numarası, Z123456 karne numarası ve 999999 Saymanlık Kodu kullanılmak suretiyle sanal reçete girişi yapılarak provizyon alınması mümkündür.[Ek dosya için tıklayınız...]