TAMİNU, RELENZA, ENBREL 25 MG FLAKON, ARAVA 100 MG FİLM TABLET VE ARAVA10 MG FİLM TABLET HAKKINDA  (01-01-2006)

TAMİNU, RELENZA, ENBREL 25 MG FLAKON, ARAVA 100 MG FİLM TABLET VE ARAVA10 MG FİLM TABLET HAKKINDA

-T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiği
28.01.2005 tarih, 1503 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2005 tarih, 001867 sayılı yazısı gereğince;


Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. firmasının ruhsatına sahip olduğu "Zanamivir" etken maddesini içeren "Relenza", Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi'nin ruhsatına sahip olduğu "Oseltamivir" etken maddesini içeren "Taminu" adlı antiinfluenza ilaçlarının 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 'nda yalnız enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından reçetelenecek ilaçlar arasında yer aldığı; ancak bu ilaçların özellikle önem kazandıkları risk grubundaki hastalarda (böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi, immunosupresif tedavi alanalar) "Sağlık Kurulu Raporu ile tanının belgelenmesi halinde kısıtlama olmaksızın reçete edilebilir." Kategorisine dönüştürülmesi ve hasta katılım payından muaf tutulmadan ödenmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.
 

-T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiği 28.01.2005 tarih, 1491 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2005 tarih, 1871 sayılıyazısı gereğince;

Wyeth İlaçaları A.Ş. firmasının ruhsatına sahip olduğu "Etanercept" etken maddesini içeren "Enbrel 25 mg Flakon" adlı preparatın bundan böyle yapılacak işlemler esas alınmak üzere prospektüs endikasyonlarındaki ilave değişikliklerin; "Enbrel, yetişkinlerde siklosporin, metotreksat veya PUV A gibi sistemik tedaviler ile cevap alınamayan, bu ilaçların kontrendike olduğu veya bu tedavileri tolere edemeyen hastalarda, orta şiddette veya şiddetli psoriasis vulgaris tedavisinde kullanılır." Şeklinde olduğu; adı geçen ilacın Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yatan hastalar için reçetelendirildiği takdirde hasta katılım payından muaf olarak geri ödemesinin yapılmasının, Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nce uygun görüldüğü bildirilmektedir.
 

-T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiği 28.01.2005 tarih, 1495 ve 1499 sayılı yazılarda, Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacllık Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2005 tarih, 2096 ve2099 sayılı yazılar gereğince;
 

Aventis Pharma San. ve Tic.Ltd.Şti. firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu "Arava 100 mg Film Tablet" ve "Arava 10 mg Film Tablet" adlı preparatların, aktif romatoid artriti olan erişkin hastaların tedavisinde "hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç" (DMARD) olarak, "Belirti ve semptomların azaltılmasmda radyolojik erozyonlar ve eklem aralığı daralmasıyla belirgin yapısal hasarın inhibisyonunda" ve "Fiziksel fonksiyonların düzeltilmesinde" endikasyonunun uygun bulunduğu bildirilmektedir.