Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığından  (01-01-2006)

OXİS TURBUHALER 4.5-9 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN TOZ VE "MİDAZOLAM BAXTER 5 MG/ML LV /IM ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (10 FLAKON)" HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 08.02.2005 tarih ve 06539 sayılı yazıda;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği;  

-26.01.2005 tarih, 534 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı gereğince; Astra Zeneca İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Oxis Turbuhaler 4.5-9 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz" adlı preparatın en son onay almış prospektüs endikasyonlarının; "Oxis Turbuhaler, uygun dozlarda kortikosteroidlerle tedavinin yeterli olmadığı astımlı hastalarda solunum yolu obstrüksiyonu semptomlarının giderilmesinde ve egzersizin neden olduğu semptomların önlenmesinde, endikedir. Oxis Turbuhaler ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) solunum yolu obstrüksiyonu semptomlarının giderilmesinde kullanılır." Şeklinde olduğu;  

-26.01.2005 tarih, 533 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2004 tarih, 51434 sayılı yazı gereğince; Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal ruhsatı alınan ve Midazolam Hidroklorür maddesini içeren "Midazolam Baxter 5 mg/ml LV /IM Enjek;siyon için Solüsyon İçeren Flakon (10 Flakon)" isimli ilacın formülü nedeniyle "Yeşil Reçete ile Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı; söz konusu ilacın "Yesil Recete"ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir.