Bağ-Kurdan  (01-01-2006)

 

 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 03.02.2005 tarih, 603 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.12.2004 tarih, 51433 sayılı yazı gereğince; Formülleri ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle aşağıda isim, farmasötik şekil ve diğer özellikleri belirtilen ilaçların “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı bildirilmektedir.

 

İlaç/Firma Adı

Etkin

Madde

Birim Miktar

Ambalaj

Ruhsat Türü

Contramal

Retard 100 mg

(Abdi İbrahim)

Tramadol HCL

100 mg

10 Tablet

İthal R. Tab.

Midazolam Antigen

5 mg/5 ml IV/IM Enj. Sol. İçeren Ampul

(Filiz Ecza Deposu)

Midazolam

5mg/5ml

10 Ampul

İthal R.

 

Söz konusu ilaçların “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerektiği, ayrıca kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Triatüs Şurup isimli ilacın, kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla “Normal Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, söz konusu ilacın mutlaka “Normal Reçete” ile verilmesi, reçetelerin eczanede alıkonulması ve Reçete Kayıt Defterine işlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

İlaç/Firma Adı

Etkin

Madde

Birim

Miktar

Ambalaj

Ruhsat Türü

Triatus 100 ml

Şurup

(Koçak Farma)

Dekstrometorfan  HBr

Pseudoephedrine

HCI

10 mg/5 ml

20 mg/5 ml

100 ml Şurup

İmal R.