Eczacılık Fakültelerinin Öğrenim Süresinin 5 Yıla Çıkarılması  (01-01-2006)

Eczacılık Fakültelerinin Öğrenim Süresinin 5 Yıla Çıkarılması

T.C.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.01.2005 tarih 001895 sayılı yazısı ile; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyince hazırlanan Eczacılık Eğitimi Standardizasyonu ve Çekirdek Müfredat Programı çerçevesinde Eczacılık Fakültesi eğitiminin 5 yıla çıkarılması, söz konusu fakültelerde çekirdek müfredat programının uygulanması, beş yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere “eczacı” unvanı verilmesi konusundaki kararının 14.01.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelendiği ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/e, 7/h ve 43/b maddeleri uyarınca, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere söz konusu teklifin uygun görüldüğü bildirilmiştir.