Bedeli Ödenecek Ilaçlar Listesi (Ek-2D) 10 Subat 2005'ten geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmistir.  (01-01-2006)

Bedeli Ödenecek Ilaçlar Listesi (Ek-2D) 10 Subat 2005'ten geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmistir.

ÖNEMLİ
İVEDİ

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:5) (Tedavi Yardımı) 14 Şubat 2005 tarih 25727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın ekinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D) 10.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup, uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir. Liste, T.E.B. web sayfasında (www.teb.org.tr) yer almaktadır.

[Ek dosya için tıklayınız...]