2005 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜ  (01-01-2006)

2005 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜ HAKKINDA

Bağ-Kur sigortalıları ile hak sahiplerinin reçete muhteviyatı ilaçlarının sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmasına ilişkin esasları belirleyen 2005 Yılı Bağ-Kur Protokolü Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında 17.01.2005 tarihinde imzalanmıştır.

2005 Yılı Bağ-Kur Protokolü’nde yer alan değişiklikler ektedir.

Ek dosya için tıklayınız.