2005 YILI SSK PROTOKOLÜ  (01-01-2006)

2005 YILI SSK PROTOKOLÜ HAKKINDA


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa gerekse 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabii olan sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin 506 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği sona erenlerden işsizlik ödeneği alanlar ile aile bireylerinin, iş kaybı tazminatı alanlar ile aile bireylerinin, ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında yer alan yurtdışı sigortalılarının, bunların dışında halen memur statüsündeki Kurum personeli ile tedavi yardımından yararlanacak bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, 1005 sayılı kanun kapsamında bulunan SSK üyesi çalışan ve emekli gaziler ile bunların eşleri yada dul eşlerinin tedavisi için gerekli ilaçların serbest eczanelerden teminine ilişkin esasları belirleyen protokol Türk Eczacıları Birliği ile SSK Başkanlığı arasında 27.01.2005 tarihinde imzalanmıştır.

2005 Yılı SSK protokolünde tespit edilen değişiklikler ve dikkat edilmesi gereken konular ekte yer almaktadır.

Ek dosya için tıklayınız