2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI  (01-01-2006)

2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA

09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve Protokolünde yapılan inceleme sonucu saptanan değişiklikler ve dikkat edilecek hususlar ekte belirtilmiştir.

Ek dosya için tıklayınız.