SSK TARAFINDAN YAYIMLANAN 15 İLDE OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILAN İL MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDAKI GENELGE  (01-01-2006)

SSK TARAFINDAN YAYIMLANAN
15 İLDE OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILAN İL MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDAKI GENELGE


T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 18.02.2005 tarih XVIII-11 EK sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelge’de; Kurumun satın alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol ve ödeme işlerinde çalışmak üzere Ek-2’de yer alan listede kadro unvanı belirtilen personelin kadrolarının, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine ilave olarak açılması ve 12 İldeki İl Müdürlükleri kadrolarına aktarılarak buralarda kurulacak Fatura İnceleme Komisyonlarında görevlendirilmelerine karar verildiği belirtilmiştir.

Toplam 15 İl bünyesinde oluşturulması kararlaştırılan İl Müdürlüklerine bağlı iller Ek-1’de yer almaktadır.

[Ek dosya için tıklayınız...]