SAĞLIK TESİSLERİNİN DEVRİ KONULU GENELGE  (01-01-2006)

SSK TARAFINDAN YAYIMLANAN
SAĞLIK TESİSLERİNİN DEVRİ KONULU GENELGET.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Tesislerinin Devri” konulu 18.02.2005 tarih 3798 sayılı Genelge ektedir.
[Ek dosya için tıklayınız...]