Sağlık Bakanlığı APK Başkanlığı’nın "İta Amirliği ve Tahakkuk Memurluğu"konulu 03.02.2005 tarih 386 (406) sayılı yazısı  (01-01-2006)

Sağlık Bakanlığı APK Başkanlığı’nın “İta Amirliği ve Tahakkuk Memurluğu” konulu 03.02.2005 tarih 386 (406) sayılı yazısıT.C.Sağlık Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen “İta Amirliği ve Tahakkuk Memurluğu” konulu 03.02.2005 tarih 386 (406) sayılı yazı ektedir.

Söz konusu yazıda; Yeşil Kart kullanan hak sahiplerine, ayaktan tedavileri esnasında ilgili sağlık kuruluşu veya hekim tarafından lüzum görülen “Eczane Reçete Bedellerinin” ödenmesine ilişkin olarak, İl ve İlçelerde İkinci Derece İta Amirliği ile Tahakkuk Memurluğu görevlerini yürütecekler belirtilmiştir.

[Ek dosya için tıklayınız...]