Majistral İlaçların KDV oranı hakkında  (01-01-2006)

Majistral İlaçların KDV oranı hakkında


34.A.00.006860
Ankara,25.02.2005


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Eczanelerde üretilen majistral ilaçların KDV oranının %8 olması, Maliye Bakanlığı’na yazılan 23.03.2004 ve 06.07.2004 tarihli yazılarımızla talep edilmiş, ayrıca bu konudaki talebimiz 23.03.2004 ve 29.07.2004 tarihli yazılarımızla Sağlık Bakanlığı’na da iletilmiştir.

29.12.2004 tarih 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, ilaçlar arasında reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin katma değer vergisi oranının %8’e indirilmesi üzerine Maliye Bakanlığı’na 24.01.2005 tarihinde bir kez daha başvurularak eczanelerde üretilen majistral ilaçların da KDV oranının %8’e indirilmesi konusundaki talebimiz yinelenmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.02.2005 tarih 006254 sayılı cevabi yazı ile; majistral ilaç teslimlerine %8 oranında katma değer vergisi uygulanmasının bu aşamada mümkün bulunmadığı, konuya ilişkin talebimizin yapılacak mevzuat değişikliklerinde değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter