BAĞ-KURDAN  (01-01-2006)

BAĞ-KUR'DAN
"Arava ve Avandia Film Tablet Hakkında"


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 08.02.2005 tarih, 691 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı gereğince,

Aventis Pharma San. ve Tic.Ltd.Şti. Firması’nın ithal ruhsatına sahip olduğu “Arava 10 mg Film Tablet” ile “Arava 100 mg Film Tablet” isimli preparatların, aktif romatoid artriti olan erişkin hastaların tedavisinde “hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç” (DMARD) olarak, “Belirti ve semptomların azaltılmasında radyolojik erozyonlar ve eklem aralığı daralmasıyla belirgin yapısal hasarın inhibisyonunda” ve “Fiziksel fonksiyonların düzeltilmesinde” endikasyonun uygun bulunduğu;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 08.02.2005 tarih, 684 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan 22.12.2004 tarih, 50844 sayılı yazı gereğince,

Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic.A.Ş. Firması’nın ruhsatına sahip olduğu “Rosiglitazone Maleat” etken maddesini ihtiva eden “Avandia 4 mg ve 8 mg Film Tablet” adlı ilaçlara ait yeni prospektüs endikasyonlarının;

“Avandia, Tip 2 diyabet (insüline bağlı olmayan diabetes mellitus) tedavisinde endikedir. Rosiglitazon diyet ve egzersizin yeterli olmadığı durumlarda monoterapi olarak ya da Tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmek için sülfonilüre ve metformin ile kombinasyon halinde uygulanabilir. Avandia’nın ya da yalnızca diyet, egzersiz ve insülinin yeterli glisemik kontrol sağlamadığı Tip 2 diyabet hastalarında, insülin ile kombine kullanımda endikedir.

Tip 2 diyabetin tedavisi diyet kontrolünü içermelidir. Diyabetik hastanın uygun biçimde tedavi görmesi için kalori kısıtlaması, kilo kaybı ve egzersiz zorunludur, çünkü bunlar insülin duyarlılığını arttırırlar. Bu sadece tip 2 diyabetin primer tedavisi açısından değil, ayrıca ilaç tedavisinin etkinliğinin sürekliliği için de önemlidir. Avandia ile tedaviye başlamadan önce, zayıf glisemik kontrolün sekonder nedenleri, örn: enfeksiyon, araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.” Şeklinde olduğu bildirilmektedir.