Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar hakkinda  (01-01-2006)

Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar hakkindaÖNEMLİ


SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genel Yazı ekte iletilmekte yer almaktadır.
[Ek dosya için tıklayınız...]