Sözleşme Eczane Faturaları  (01-01-2006)

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından “Sözleşme Eczane Faturaları” konulu 02.03.2005 tarih 23522 sayılı Genel Yazı


ÖNEMLİ


SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından “Sözleşme Eczane Faturaları” konulu 02.03.2005 tarih 23522 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır.

Genel Yazı ile, Tip Sözleşmenin 3-Faturalar ve Ödemeler başlıklı bölümünün 3.3 maddesi hükmünden bahsedilmiş ve,

- Kurumla sözleşmeli eczanelerin, karşılamış oldukları 2005 yılından önceki döneme ait reçete ve faturalar ile 2005 yılı için geçerli olan reçete ve faturaların avans bedellerinin ödenmesi yönünde talepte bulundukları belirtilmiş ve 16.06.2003 tarih XVIII/5 sayılı Genelge Eki Tip Sözleşmesinin “3- Faturalar ve Ödemeler” başlıklı bölümü ve 14.2.2005 tarih XVII/5 Genelge Eki Tip Sözleşmenin 3.3 maddesi uyarınca avans ödemesi yapılması gerektiği,

- 18.02.2005 ve 23.02.2005 tarihli Genel Yazıları ile kontrol işlemleri tamamlanmamış, tamamlanmış reçete, faturaların, Sigorta İl Müdürlüklerince teslim alınması bildirildiği ve 2. bir duyuruya kadar kabul edilmesi,

- Ankara, İstanbul, İzmir, İl Sağlık Müdürlükleri ve Sigorta İl Müdürlüklerinde eczane bazında listeleme yapılarak sözleşmede belirtilen süre kapsamındaki faturalar tespit edilerek mucip ekinde muhasebeye intikal ettirilerek avans ödemesi sağlanacağı,

- Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme yapılması, eczanelere avansın talep edildiği tarihte yürürlükte bulunan Tip Sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında avans ödemelerinin yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

[Ek dosya için tıklayınız...]