BAŞKAN ECZ.SALİH KOZALI'NIN GENEL KURUL KONUŞMASI...  (27-09-2009)

           Değerli Meslektaşlarım,
        Bugün yapacağımız Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
       Kongremizin , mesleğimizin geleceği adına hayırlı sonuçlar vermesini dilerken , bize yakışır şekilde seviyeli , çözüme yönelik , birbirimizi kırmadan adeta bir şölen havasında geçmesini temenni ediyorum.
      Genel Kurulumuzda 4 ayrı listenin yarışıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Demokrosi  adına , problemlerin çözümü adına bu yüksek katılım ve yoğun ilgi gerçekten çok sevindiricidir.Bu ilgi bizi de pozitif manada motive etmiştir.Bir çok ilde tek listeye dahi çalışacak insan bulunamazken güzel Aydınımızın aydın eczacıları olarak bu yoğun katılım gerçekten  onur vericidir.
      Değerli arkadaşlarım ,
Eczacılık mesleği son yıllarda artan bir hızla değişim göstermektedir. O kadar ki , bazen gündemi yakalamada çok zorlanıyoruz. Sorunların biri bitmeden diğeri başlıyor. Geçtiğimiz 2 yıllık süreci değerlendirdiğimizde , yaklaşık 9-10 aylık bir süreyi protokol görüşmeleri ile kaybettik.Umutların tükendiği noktada Türk Eczacıları Birliği’nin  önderliğinde , eczacı odalarının gayreti ve tüm üyelerimizin katılımı ile 21 Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz miting sonrası hasta muayene ücretleri ve kamu kurum iskontolarının üzerimizden kalkmasını başaramadık.Fakat eczacı –eczacı ortaklığının yasadan çıkartılması , kamu iskontalarında ve kademeli karlılıkta %2 lik iyileştirme , eczacının 1. Basamak sağlık hizmeti sunucusu kapsamına alınması gibi kazanımlar elde ettik.Özellikle 1.basamak tespitinin ileride meslek hakkı için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum.
     Değerli arkadaşlarım,
Eşdeğer ilaç uygulamasını teşvik etmek ve ilaç alım koşullarını iyileştirmek adına ilaç firmalarına karşı başlattığımız eylem , örgüt birlikteliği ve siz değerli üyelerimizin duyarlılığı  sayesinde başarı ile sonuçlandı.Neticede ticari iskontolarda ortalama yaklaşık %5.6 oranında iyileştirme sağlandı.Fakat bu tür kazanımların palyatif ve günübirlik çözümler olduğuna inanıyorum.Firmalar bugün verdikleri bu ticari iskontoları yarın kaldırabilirler.Ben gerçek ve kalıcı çözümün mecliste bekleyen 6197 sayılı yasada mutlaka yer almasını istediğimiz meslek hakkında olduğunu düşünüyorum.Kutu başına veya reçete bazında verilecek bu hak , eczacılarımıza ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacaktır.Türk Eczacıları  Birliğinin bu konuda örgütlü gücümüzü de arkasına alarak çözüm üretmesi birinci önceliği olmalıdır.
      Bir başka önemli  konu plansız bir şekilde açılan eczacılık fakülteleridir. Her sene yaklaşık 1200 kişi mezun olmakta ve bunların büyük bir çoğunluğu serbest eczane açmaktadır.Kamuda istihdam imkanının az oluşu , etik kirlenmeyi ve muvazaa tehlikesini büyütmektedir.Bu bakımdan hastanelerde eczacı bulundurma zorunluluğu mutlaka getirilmeli ve klinik eczacılığa önem verilmelidir.Ayrıca 6197 sayılı yasada çıkmasını istediğimiz nüfusa göre sınırlama , 65 yaş üstü ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu , ciroya göre ikinci eczacı istihdamı ve meslek içi eğitim zorunluluğu gibi konuları çok önemsiyoruz.
         Mesleğimizin kanayan yarası muvazaa konusunda Oda yönetimimizin çok başarılı olduğunu belirtmek istiyorum. Dönemimiz içinde 3 adet Söke , 1 adet Bozdoğan , 1 adet Merkez ve 1 adet Atça Beldemizde olmak üzere 6 adet muvazaa girişimine engel olunmuş , böylece dürüst çalışan üyelerimizin hakları korunmuştur.Risk alarak , yerine göre tehditler alarak yürüttüğümüz bu mücadelede tek amacımız sizlerin hakkını ve mesleğimizin onurunu korumaktır.Bundan sonraki süreçte en büyük gayretimiz daha önce açılmış ve halihazırda muvazaalı çalışan eczaneler olacaktır.
        Değerli arkadaşlarım,
En son 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre 1 .basamak sağlık hizmetlerine 2 TL. Katılım payı getirildi.2. ve 3.  basamakta 8 TL. ye , özel hastanelerde 15 TL ye çıkarıldı.Kamu kurum iskontoları % 11 den % 24 e çıkarıldı. Sağlık harcamalarında tasarruf adına yapılan bu uygulamaların mağdurları sadece hastalar ve eczacılar olacaktır. İlaç harcamalarını kontrol altında tutmanın yolu akılcı ve eşdeğer ilaç kullanımını yaygınlaştırmaktan geçer. Aksi taktirde ilaç fiyatlarını düşürerek ve kamu kurum iskontolarını artırarak hiçbir yere varamazsınız. Kaldı ki hastalığın tasarrufu olmaz. Tasarruf yapılacaksa hastalık oluşmadan gerekli tedbirler alınmalı ve koruyucu hekimlik adına gayret gösterilmelidir.
     Sonuç olarak ; sorunlarımızın her gün artarak devam ettiği bir ortamda oda yöneticiliğine talip olmak ateşten gömlek giymek ile eşdeğerdedir.Biz bu gömleği giymeye talibiz.Eğer teveccüh gösterip bizi tekrar göreve getirirseniz siz değerli üyelerimizin haklarını korumak adına canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Devasa sorunların olduğu bu dönemde çözüm için çok zaman ayrılması gerektiğini biliyorum. Bütün mesaimi Odaya ayırıyor oluşumun üyelerim adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Takdir yüce heyetinizindir.
       Ben bu 2 yıllık süreçte birlikte çalıştığım Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarıma , Haysiyet Divanı üyelerime, Büyük Kongre delegelerime ve komisyonlarda bize destek veren tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.
      Seçime katılan her 4 gruptaki kardeşlerime başarılar diliyor , sonuçta kazanan her zaman dostluk ve kutsal mesleğimiz olsun diyor , hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.