MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI  (01-01-2006)

MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI

ÖNEMLİ

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Tip Sözleşme Revizyonu” konulu 08.03.2005 tarihli Genel Yazı uyarınca SSK adına hastalardan muayene ücreti (800.000 TL, 80 kuruş) alınması işlemine 15.03.2005 tarihinde (bugün) başlanmıştır.

a) 506 sayılı yasa gereği çalışan sigortalılardan
b) Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii olarak çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden
c) Yatan hastaların taburcu edildiği gün yazılan reçetelerden
d) Hekimden hekime sevk yapılması durumlarında muayene ücreti alınmayacaktır.

Yurtdışı ve tarım sigortalıları gibi provizyon sistemine kayıtlı olmayan hak sahiplerinden muayene ücretleri reçete karşılanırken tahsil edilecektir.

Provizyon sistemine dahil olan hak sahiplerinin muayene ücreti reçete arkası dökümünde Kurum tarafından belirtileceğinden provizyon bilgisi takip edilerek muayene ücreti alınacaktır.

Eczaneler muayene ücreti için fiş kesmeyecek, faturada göstermeyecektir. Reçetelere “SSK adına muayene ücreti tahsil edilmiştir.” ibaresi taşıyan kaşe basılacaktır. Eczane tarafından tahsil edilen muayene ücreti tutarları eczane alacağından mahsup edilecektir.