YURT DIŞI SSK REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE FATURA KESME İŞLEMLERİ HAKKINDA…  (03-11-2009)

    Değerli meslektaşlarımız ;

  Yurtdışı reçetesİ karşılanırken ilk  kontrol edilmesi gereken “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi dir. Reçete sahibi, sağlık yardım belgesindeki sağlık yardımından yararlanacak kişilerden birisi olmalıdır. Sağlık yardım belgesinin geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır. Ayrıca sağlık yardım belgelerinin mutlaka Sigorta İl Müdürlüklerinden verilmiş olması gerekmektedir.Sigorta İl müdürlüklerinden alınmamış (Türkçe olmayan) sağlık yardım belgeleri geçersizdir.

   Hastanın sağlık  raporu var ise raporun geçerlilik süresi kontrol edildikten sonra ekinde doktor tarafından doldurulmuş ilaç takip formu mutlaka olmalıdır. Rapor ile daha önce ilaç alınmış ise ilaç takip formunda raporun çıktığı tarihten itibaren ilgili rapor ile alınmış daha önceki ilaçlara ait kayıtlar bulunmalıdır. Rapor tarihi çok daha eski olmasına karşın takip formunun doldurulmamış olması iade nedenidir.

   Verilen rapora tabi ilaçlar, miktarları ile birlikte rapor takip formunda doktorun yazdıklarının yanına eczacı tarafından yazılıp imza ve kaşelenmelidir.

    Bu kontrollerde uygunluk söz konusu ise provizyondan deneme çıktısı alınır. Reçete ekinde deneme çıktısı olmayan evrakların tamamı iade edilmektedir. Reçeteler, provizyon sisteminde ‘deneme’ olarak işaretlenip çıktısı reçeteye eklenmelidir.

   Yurtdışı reçetelerinde 01.01.2009 tarihinden itibaren muayene ücretleri eczaneler tarafından değil  muayene yapılan sağlık kuruluşu tarafından tahsil edilmektedir. Yurt dışı sigortalılardan eczaneler tarafından muayene ücreti tahsil edilmemekte ve listelerde de gösterilmemektedir.

   YURTDIŞI SSK FATURA İŞLEMLERİ HAKKINDA..   

  Yurtdışı sigortalı reçetelerinin tamamı için ülke, emekli/çalışan, raporlu/raporsuz ayrımı yapılmaksızın  tek fatura kesilir. Reçeteler listedeki sıraya göre tasnif edilerek, 2 Adet reçete listeleme formu   ile birlikte faturanın aslı ve bir sureti veya "aslı gibidir" onayı yapılmış bir fotokopisi eklenerek bütün evraklar bir tek zarf veya dosya nın içine konur. Altta örneği bulunan evrak teslim dilekçesinden iki adet doldurularak bir tanesi zarfın içine,diğeri zarf ya da dosyanın üzerine eklenir.

   Tek fatura olarak kesilmesinin amacı  kontrole geçişi hızlandırmak, herhangi bir yanlışlığa veya eksikliğe yol açmadan ödemelerin tam ve düzenli olmasını sağlamaktır.

      İlgili eczacılarımıza önemle duyurulur.

Yurtdışı SSK Reçete Listeleme Formu 25 Reçetelik

Yurtdışı SSK Reçete Listeleme Formu 50 Reçetelik

Yurtdışı SSK Reçete Listeleme Formu 100 Reçetelik

 Yurtdışı SSK Reçetesi Teslim Dilekçesi

Yurtdışı SSK İade Reçetesi Dilekçesi

Yurtdışı Raporlu Hasta İlaç Takip Formu