YESIL KART FOTOKOPISI KALDIRILDI  (01-01-2006)

YESIL KART FOTOKOPISI KALDIRILDI

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Mart 2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile, 13.8.1992 tarih ve 21314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin değişik altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükte kaldırılan fıkra şöyledir;
“Yeşil Kart sahiplerine sunulan sağlık hizmetleri için düzenlenen faturalara, ilgilinin Yeşil Kartının her iki yüzünün ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı'nın en son sağlık sorunu ile ilgili olarak sevk zinciri içinde yer alan bütün sağlık kuruluşlarının işlemlerini içeren sayfaları ve vize işlemlerinin yer aldığı sayfa veya sayfalarının onaylı fotokopilerinin eklenir.”


Yönetmelik
Sağlık Bakanlığından:
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin
Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart
Uygulaması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin değişik altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 —Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.