SSK Başkanlığı'ndan Eritropoietin İçeren İlaçların Karşılanması Hakkında  (01-01-2006)

SSK Başkanlığı'ndan
Eritropoietin İçeren İlaçların Karşılanması Hakkında

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile belirlenen “Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar” ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştu. İlgili yazının 6.Maddesi gereğince, “01.04.2005 tarihine kadar sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan Eritropoietin reçetelerine, mevcut ise hastanın Eritropoietin uygulama karnesinin ön yüzü ve ilgili sayfa fotokopisi ekleneceği, hastanın Eritropoietin uygulama karnesi yok ise, bu koşular aranmaksızın ilaç verilebileceği; 01.04.2005 tarihinden sonra reçetelere mutlaka Eritropoietin uygulama karnesinin ön yüzü ve ilgili sayfa fotokopisinin de ekleneceği” belirlenmişti.

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığınca yayımlanan 01.04.2005 tarih B.13.2.SSK.5.02.07.00/XVII-8103-034-30246 sayılı Genel Yazı ile, Genel Müdürlüğe ulaşan bilgilerden, halen birçok hastanın Eritropoietin uygulama karnesi temin edemediği belirlendiğinden, Genel Müdürlük tarafından duyurulacak ikinci bir tarihe kadar Eritropoietin uygulama karnesi mevcut değil ise, sigortalılara ait reçetelerin söz konusu karne aranmadan karşılanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.