2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı yayımlandı.  (01-01-2006)

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı yayımlandı.


ÖNEMLİ
İVEDİ
2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı, 11 Nisan 2005 tarih 25783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Talimatın “Yürürlük” başlıklı 59’uncu maddesi uyarınca, Talimat hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nın yayımlandığı Resmi Gazete ekte gönderilmekte ve ayrıca Birliğimiz web sayfasında yer almaktadır.

[Ek dosya için tıklayınız...]