GERİ ÇEKME!  (01-01-2006)

GERİ ÇEKME!
"Kompensan 340 mg Çiğneme Tableti"


T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 11.04.2005 tarih, 018529 sayılı yazıda Pfizer İlaçları Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen Kompensan 340 mg Çiğneme Tableti adlı preparatın 412678 (12.2004/12.2008) ve 412630 (12.2004/12.2008) seri numaralılarının tadının acı olması ve ağızda tahrişe yol açması nedeniyle ruhsat sahibi ve üretici firma yetkililerinin 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işlemine karar verdikleri ve Sağlık Bakanlığınca bu taleplerinin uygun bulunarak gereğinin yapılmasının ilgili firmalardan istendiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin Stoklarında bulunan söz konusu preparata ait 412678 (12.2004/12.2008) ve 412630 (12.2004-12.2008) seri numaralılarını ruhsat sahibi firmaya iade etmeleri gerekmektedir.