BAĞ-KUR'DAN Kurum Uygulamalarına Açıklık Getiren Talimat Yayımlandı Uygulamalar  (01-01-2006)
İçin Yürürlük Tarihi
20 Nisan 2005

34.A.00.07708
Ankara, 19.04.2005

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURUM UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT YAYIMLANDI
UYGULAMALAR İÇİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 20 NİSAN 2005
BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İl müdürlükleri’ne gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Yılı Bağ-Kur protokolünün III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 82.Maddesi gereğince, Kurum tarafından 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’na istinaden yapılan uygulama değişiklikleri bildirilmiştir.

Yazımız ekinde gönderilen ve www.teb.org.tr adresinde de yer alan Talimatta belirtilen uygulamalar için yürürlük tarihi 20 Nisan 2005 olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:20

[ Ek Dosya İçin Tıklayınız ]