SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı hükümleri, 25 Nisan 2005 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır  (01-01-2006)

SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı hükümleri, 25 Nisan 2005 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır34.A.00.007796
Ankara,21.04.2005SSK BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI HÜKÜMLERİ
25 NİSAN 2005 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR.BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nın 11.04.2005 tarih 25783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve Talimatın “Yürürlük” başlıklı 59’uncu maddesi uyarınca Talimat hükümlerinin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe gireceği 11.04.2005 tarih 34.A.00.07535 sayılı yazımızla duyurulmuştur.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 19.04.2005 tarih 33302 sayılı yazı ile, 2005 yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı hükümlerinin 25 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter