BAŞKANIMIZ ECZ. SALİH KOZALI'NIN 37.DÖNEM I.BÖLGELERARASI TOPLANTISI KONUŞMASI...  (16-06-2010)

        Merkez Heyeti'nin Değerli Başkan ve Üyeleri ,  Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı'nın Sayın Başkan ve Üyeleri , Değerli Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Sevgili Meslektaşlarım ;

        Aydın Eczacı Odası olarak hepinizi saygı ile selamlıyorum.

        Güzel misafirperverliği için Balıkesir Eczacı Odası Başkanı ve Yönetim'ine teşekkür ediyorum.

        Aralık'ta yaptığımız Seçimli Genel Kurulun ardından altı ay geçti. Zaman su gibi akıp geçiyor. Fakat sorunlar maalesef çözülmeden bekliyor. SGK'nın tek taraflı sözleşme fesih kararını Danıştay'ın durdurmasından sonra gerek Türk Eczacıları Birliği ve gerekse Eczacı Odaları tam bir sessizlik içine girdi. 4 Aralık kapama eylemindeki taleplerimizin hiçbirisi hayata geçirilemedi. Daha önce en yetkili ağızlardan siz hazır olmadan geçmeyeceğiz denilen medula sistemi ve İTS devreye sokuldu. 1 Mart 2010 tarihinde başlanan medula sistemi ilk 5-10 gün çok büyük sıkıntılar yaşattı. Tam sistem nispeten düzeldi derken ,  16 Mayıs 2010'da İTS başlatıldı.İlk bir hafta tam bir felaket yaşandı. Sistem kilitlendi. Neticede karekod sonlandırma butonu iptal edilerek çözüm bulunmaya çalışıldı. Çözüm için düşünülen bir başka husus G2D etiketleri oldu. Bazı firmalar hala bu etiketleri eczaneler ulaştıramadı. Gönderilen etiketler yerinde tespit edilmeden beyan usulüne göre dağıtıldığı için suistimale açık görünüyor. Sonuçta her şeyde olduğu gibi son anda ötelenerek 1 Haziran 2010 'da başlaması gereken karekodsuz ilaçların ödenmeme durumu ay sonuna kadar ertelendi. Bu bir aylık ertelemenin de çözüm olmadığını düşünüyorum. Aklın yolu birdir. Aslında yapılacak iş 1 Ocak 2011' e kadar karekodsuz ilaçların SGK tarafından ödemesi yapılarak eldeki mevcutların eritilmesidir. Ayrıca dağıtım kanallarının devreye sokulmadan ve stok düzeltme hakkı verilmeden bu sistemin sağlıklı yürüyeceğine inanmıyorum.

          Değerli Meslektaşlarım;

        Bizler bir meseleye takılıp diğer sorunları unutuyoruz. Aylardır İTS gündemimizi işgal ediyor. Halbuki uzunca bir süredir  rafa kaldırdığımız 6197 sayılı yasa bizler için hayati önem taşıyor. Nüfusa göre eczane sınırlaması , ciroya göre ikinci eczacı çalıştırma şartı , meslek içi eğitim zorunluluğu ve meslek hakkı gibi konular mutlaka yasada yer almalıdır. Ayrıca OTC yasası da bir an önce çıkartılmalı ve bu ürünlerin sadece eczanelerde satılması sağlanmalıdır.

        Plansız bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri ayrı bir sıkıntı kaynağıdır. Her yıl yaklaşık 1200 kişi mezun olmakta ve maalesef bunların %80!i de serbest eczane açmaktadır. Öncelikle yeni fakülte açılması önlenmeli ve varolanların kontenjanları düşürülmelidir. Ayrıca kamuda ve sanayide eczacı istihdamı sağlanmalı ,  üniveristelerde klinik eczacılık teşvik edilmelidir.

        Aile hekimliği bir  çok ilde hayata geçti. İlimizde de 13 Aralık'ta başlatılacak. Aynen aile hekimliği gibi  aile eczacılığı da ciddi şekilde düşünülmelidir. Bilhassa düşük cirolu eczaneler için aile eczacılığının çok önemli bir çıkış yolu  olduğunu düşünüyorum.

        Bir diğer önemli konu 2009/40 sayılı genelgenin kaldırılmasından sonra hızlanan muvazaa girişimleridir. Türk Eczacıları Birliği'nin burada açıkladığı yeni bir yönetmelik hazırlandığı ve Eczacı Odalarının tekrar müdahil olacağı yönündeki haber sevindiricidir.

        Stok zararlarımızın karşılanması ,  kamu-kurum iskontolarının ve muayne ücretlerinin üzerimizden kalkması beklentilerimiz arasındadır.

        Değerli Arkadaşlarım;

       Merkez Heyetindeki arkadaşlarımızın çözüm adına iyi niyetle ve gayretle çalıştıklarını biliyorum. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyor ,  bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

       Tüm eczacılarımıza daha aydınlık ,   daha mutlu ve daha sorunsuz günler temenni ederken , hepinize saygılar sunuyorum.