BAŞKANIMIZ ECZ. SALİH KOZALI’NIN TEB 37.DÖNEM II.BÖLGELERARASI TOPLANTISI’NDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA…  (08-11-2010)

Merkez  Heyetinin değerli başkan ve üyeleri; denetleme kurulu ve Yüksek Haysiyet divanının Sayın Başkan ve Üyeleri, Eczacı Odalarının Değerli Başkanları ve Yöneticileri, Sevgili Meslektaşlarım sizleri Aydın Eczacı Odası olarak sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bizleri bu güzel mekanda ağırlayan Adana Eczacı Odası’nın değerli başkan ve yöneticilerine göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyorum.

En son Balıkesir’de yapılan bölgelerarası toplantıdan bugüne yaklaşık 5 aylık bir süre geçti. Geriye dönüp baktığımızda muvazaa yönetmeliği ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler yönetmeliği gibi olumlu çalışmaların yanında birçok sorunun çözülmeden beklediğini, buradaki toplantılarda da tekrar  tekrar  aynı sorunları görüşeceğimizi üzülerek müşahede etmekteyim. Zaman gerçekten acımasız ve çok hızlı bir şekilde geçiyor. Başta Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları olarak bu hıza uygun şekilde çalışmalarımızı ve performansımızı arttırmaz isek kaybeden yine bizler ve mesleğimiz olacaktır.

Bu özeleştiriyi ve bu tespiti yaptıktan sonra önemli bulduğum birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle yıllardır değişmesini istediğimiz 6197 sayılı yasanın biran önce çıkarılması için gayret göstermeliyiz. Yasada nüfusa göre sınırlama, 65 yaş üzeri 2.nci eczacı çalıştırma zorunluluğu,  ciroya göre 2.nci eczacı istihdamı, meslek içi eğitim zorunluluğu ve reçete bazında veya kutu başına verilecek meslek hakkı mutlaka yer almalıdır. Seçimlerden önce oluşabilecek uygun ortamın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu yasa ile eşgüdümlü olarak OTC yasası çıkarılmalı ve bu ürünlerin sadece eczanelerde satışı sağlanmalıdır.

Sevgili Meslektaşlarım;

Bir diğer önemli konu plansız, programsız bir şekilde açılan Eczacılık fakülteleridir. Buralardan mezun olan yaklaşık 1,500 eczacının büyük bir bölümü serbest eczane açmaktadır. Bunu önlemek için klinik eczacılık teşvik edilmeli, sanayide ve AR-GE çalışmalarında eczacı istihdamı sağlanmalı ve hastanelerde eczacı bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrıca yeni fakülte açılması önlenmeli ve var olanların da kontenjanları düşürülmelidir.

         E-rapor uygulaması 01/11/2010 tarihinde başlamış olup Medula sistemi kullanan 2. Ve 3. Basamak sağlık sunucuları tarafından elektronik ortamda gönderilmeye başlanmıştır. Ancak bu konuda da sıkıntılar devam etmektedir.Yeterli yetişmiş eleman olmayışı ve başhekim onayında şifre kullanımı noktasında aksaklıklar yaşanmaktadır.

         Aynı şekilde Medula eczane provizyon sistemi de düzgün çalışmamaktadır.Gerek hastalar ve gerekse eczacılarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.Bu konuda yetkili muhatap bulamıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı topu birbirine atarak bu işten sıyrılamazlar. Bu soruna acilen çözüm bulmak zorundadırlar. İTS nin sağlıklı yürümesi için ecza depolarının sisteme katılması ve stok düzeltme affının mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

         Her hafta düşen ilaç fiyatları başka bir zarar konusudur.Eczacı düşen fiyatları takip edemez duruma gelmiştir.Stok zararları firmaların insafına bırakılmamalı mutlaka yasal bir zemine oturtulmalıdır.Sürekli düşen ilaç fiyatlarına karşı eczacıyı koruma adına ilaç karlılığı yeniden tespit edilmelidir.

         Değerli arkadaşlar,

         İlimizde aile hekimliği 13 Aralık 2010 tarihinde başlayacaktır.Bu konudaki aksaklıkları da maalesef yaşayarak öğreneceğiz.Eczanesi olmayan yerlere ilaç temini ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon toplantısı talep ettik.31/12/2010 tarihi itibariyle ecza dolapları kapanacak. Hem protokolün 3.7 maddesine katkı sağlaması yönüyle , hem de meslek hakkı açısından mobil hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Türk Eczacıları Birliği'nden ,  bütün Odalar ile eczacılar arasında uygulanacak bir sözleşme taslağı hazırlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte aile hekimliği yanında aile eczacılığının da çalışılması gereken bir alan olduğunu ve düşük cirolu eczaneler için bir fırsat yaratacağını düşünüyorum.

         Ayrıca ayakta tedavi gören kemoterapi hasta reçetelerinin sıralı dağıtımı için protokole dahil edilmesini ; bu sayede hem etik dışı uygulamaların önleneceğini hem de düşük cirolu eczanelere katkı sağlayacağını düşünüyorum.

         Değerli Meslektaşlarım ,

         Muvazaa konusunda 2009/40 sayılı genelgenin iptalinden sonra büyük bir sıkıntı oluşmuştu.Fakat TEB in büyük gayretleri ile 23/06/2010 dan itibaren geçerli olan 2010/47 sayılı yönetmelik biz odaların elini çok güçlendirdi.Muvazaa konusunda  delil toplama bakımından odalar arasında bilgi alışverişi yapılmalı , gerekirse bu konuda bir komisyon kurulup odalar arasında birliktelik sağlanmalıdır.

         Değerli Arkadaşlarım,

         Esasen bu kongreye gelirken karamsarlık içindeydim.Ancak dün Genel Sekreterimiz Ecz. Özgür Özel’i , bugün de 2. Başkanımız Ecz. Harun Kızılay’ı dinledikten sonra bu karamsarlığım umuda dönüştü. Her ikisinin şahsında tüm Merkez Heyeti’ni kutluyor , gayretleri için teşekkür ediyorum. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Bu arkadaşlarımızı yüreklendirip , motive etmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Sevgi ile aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu duygularla sözlerimi bitirirken yaptığımız toplantıların başarılı geçmesini diliyor , hepinize saygılar sunuyorum.